Nytt

En økende andel japanske menn er uinteressert i sex. Tallene er såvidt oppsiktsvekkende at det har fått forskere til å slå alarm. Uten barn dør nasjonen ut.

Det er kjent at fertiliteten i Japan er lav. Befolkningen vil uansett synke dramatisk de neste tiårene. Men hvis det er selve sex-lysten som svikter hos menn, er det noe mer grunnleggende som er feil. Eller feil? Handler det om en tendens som er merkbar i land med høy levestandard?

In the most recent government study, published at the end of last month, the percentage of unmarried men spiked 9.2 points from five years ago. More telling: 61% of those unwed men reported not having a girlfriend, and 45% said they couldn’t care less about finding one.

Fenomenet er så utbredt at japanerne har gitt det et eget ord – soushoku danshi – gressetere. BBC viste et intervju med en ung mann som sa han ikke orket anstrengelsen ved å gjøre seg interessant. Han foretrakk heller å dyrke sport i helgene.

The phrase «herbivore men» was coined by a female Japanese journalist in 2006. By 2009, the Japanese male’s lack of ambition, sexually or otherwise, had become a media meme. With the latest reports in Japan, of men who can’t get it up for real women who won’t get married or have kids, the mutual gender-chill phenomenon has become mainstream. It may be the future, but is it really Japanese?

«Maybe we’re just advanced human beings,» says a Japanese friend of mine over dinner this week in Tokyo, who won’t let me use her real name. She is an attractive, 40-something editor at one of Japan’s premier fashion magazines, and she is still single. «Maybe,» she adds, «we’ve learned how to service ourselves.»

Japan leads the way in
sexless love

Are a new generation of Japanese men really losing interest in sex? And if so, what’s behind the malaise?