Nytt

2011 var ikke noe godt finansielt år for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, grunnlagt av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Store norske bedrifter som i 2010 hadde bidratt med seks av de tretten millionene senteret hadde i inntekter, åpnet ikke lommeboken i fjor, hvilket resulterte i 2,5 millioner kroner i underskudd og flytting til billigere lokaler.

Nå ser det imidlertid ut til at senterets finanser er bedre. Nye sponsorer er kommet til, og gjeld er nedbetalt. Men det mest oppsiktsvekkende er muligens Vårt Lands nyhet om at Oslosenteret ser ut til å komme inn på statsbudsjettet. Avisen kan fortelle at Bondeviks hjertebarn ligger an til å få mellom 2 og 2,5 millioner kroner.

Hva er det med Oslosenterets virksomhet som er så viktig at det fortjener statsstøtte?

Ifølge senterets egne hjemmesider, arbeider det hovedsakelig med menneskerettigheter, demokrati samt interreligiøs og interkulturell dialog. Et av prosjektene som er nevnt på dette nettstedet, heter Promoting Democracy, men det er ikke lett å se av omtalen hva som er senterets bidrag i så måte. Vi får derimot vite hva Oslosenteret tror, mener om dette og hint, og tar sikte på:

The Oslo Center believes that supporting new and emerging democracies is an effective way to promote peace and human rights. The objective of this programme is to help build stronger democracies based on power sharing, coalition-building and respect for democratic rights.

For democracy to deliver and meet the expectations of the people, effective policies for redistribution of wealth, poverty reduction and income generation are necessary. We must also recognise that the relations between the state, the private sector and civil society are key factors in whether a nation is able to create and sustain equal opportunities for its population.

Over the last decade democracy as an idea and a form of government has attained an almost undisputed position in international community. Yet it is easy to talk about democracy. Democratic practice is what matters. Building democracy is a slow and painstaking process which demands a true commitment from local politicians as well as the international community.

The Oslo Center offer support based on broad experience from politics in a stable and mature democratic system. Several young and fragile democracies have coalition governments. The Oslo Center offers to share its experience and expertise on how to make coalitions work.

Det kan altså se ut som om senteret tar mål av seg til blant annet å hjelpe til med å konsolidere fremvoksende demokratier i en kritisk innledende fase. Mon tro om det ikke er å gape over litt vel mye for en liten stiftelse uten mandat som hovedsakelig har produsert forglemmelige tekster og deltatt ved noen møter uten å sette all verdens spor etter seg?

Under et bilde av en smilende Bondvik opplyser senteret i sin årsrapport for 2010 at det «har vært engasjert i politiske prosesser i Kenya for å dele sine erfaringer med å opprette og lede koalisjonsregjeringer». Er resultatene av dette private diplomatiet så gode at det nå fortjener å gjøres halvoffentlig gjennom statsstøtte i millionklassen?

 

Vårt Land: Har samlet inn 60 millioner til Oslosenteret