Kommentar

Når man leser artiklene om Osama bin Ladens død, kan man legge merke til to ting: USAs fremgangsmåte (ulovlig aksjon) og versjon trekkes i tvil, mens pakistanernes tas for god fisk – konspirasjonsteorier og antiamerikanisme siteres med et glatt ansikt.

Hvis man ser disse innfallsvinklene i sammenheng, ser man at de er som et Janus-ansikt, og summen er at de svekker tilliten til Vestens kamp mot ekstremisme og terror. De undergraver kort og godt moralen, borgernes følelse av at de har en god sak.

Reportasjene sier at det er sunt å tvile og at man skal kritisere, men er ikke dette noe helt annet: en systematisk mistenkeliggjøring av USA og en ditto uskyldiggjøring av et korrupt regime – Pakistan – og en dupert befokning, noe som er helt på jordet.

Aftenposten: Feil på feil om Bin Laden-operasjon
Over tre døgn etter at verdens mest ettersøkte terrorist ble drept, spriker historien om hva som egentlig skjedde i villaen i Abottabad mandag.

Overskrift og ingress av journalist Lars Inge Staveland er ikke dekkende for hva sakens ekspertvitne, Helge Lurås fra NUPI, sier. For Lurås sier at det faktum at USA går tilbake og korrigerer de første opplysningene, viser at de ikke har forsøkt å lyve, men snakker sant. Det poenget blir ikke heist av Staveland, som velger å så tvil om man kan ha tillit til USA.

Fra Pakistan formidler Kristin Solberg pakistanernes overtro, uten motforestillinger.

Tror aksjonen var PR-stunt for Obama
Anklagene hagler mot Pakistan, som på sin side kritiserer USA for en uautorisert operasjon. På markedet i Islama-bad tror enkelte at Osamas død var et PR-stunt fra Obama.

Hun har en edruelig kilde som advarer mot hva Pakistan har rotet seg bort i:

Rasul Bakhsh Rais, professor i statsvitenskap ved Lahore University of Management Sciences (LUMS), til Aftenposten.
– Jeg tror dokumentene som ble hentet ut av villaen i Abbottabad vil fortelle mye om hvem som eventuelt var involvert på pakistansk side.

Hvis amerikanerne finner kompromitterende materiale, kan bistanden komme til å bli kuttet. Men en mann som David Cameron kritiserte Pakistan for dobbeltspill, uten å gå tilbake på løftene om økte pengeoverføringer.

Pakistan er et korrupt land som er for stort til å kunne gå konkurs. At også myndighetene og landets medier bidrar til å nøre opp under konspirasjonsteoriene, får liten oppmerksomhet.

Man kan spørre: Er det fordi de samme konspirasjonsteoriene er et politisk instrument som medieoperatører og politikere i Norge deler med sine potensielle muslimske velgere? Ser vi konturene av en allianse som kan rekapitulere Pakistans galskap i Norge?

Det er bare å fortsette å kjøre langs samme spor. Det som da tilsynelatende er en seier for den frie verden – bin Ladens død – kan da vendes til det motsatte – et nederlag for USA. USA er triggerhappy, skyter seg inn og ut av alle situasjoner og opptrer som politimann med rett til selvtekt. Det hjelper ikke hva USA sier.

White House Press Secretary Jay Carney read the following prepared statement:

The team had the authority to kill Osama bin Laden unless he offered to surrender, in which case the team was required to accept his surrender, if the team could do so safely. The operation was conducted in a manner fully consistent with the laws of war. The operation was planned so that the team was prepared and had the means to take Bin Laden into custody.

There is simply no question that this operation was lawful. Bin Laden was the head of Al Qaeda, the organization that conducted the attacks of September 11, 2001, and Al Qaeda and Bin Laden himself had continued to plot attacks against the United States. We acted in the nation’s self defense. The operation was conducted in a way designed to minimize and avoid altogether if possible civilian casualties. And if I might add, that was done at great risk to Americans.

Furthermore, consistent with the laws of war, Bin Laden’s surrender would have been accepted if feasible.

Nøkkelordet er: if feasible. Hvis mulig. Det var neppe mulig å ta med seg en motvillig bin Laden uten å risikere amerikanske soldaters liv.

Det er ikke tilfeldig hva man velger å bruke oppmerksomheten på. Man er f.eks. ikke interessert i å studere Navy Seals handlingsalternativer og USAs formelle rett til å forsvare seg. Bin Laden var leder for en organisasjon som hadde erklært USA krig og gått til angrep mot sivile mål.

Justisminister Eric Holder forklarte seg for Senatets justiskomite onsdag.

«Let me make something very clear: The operation in which Osama bin Laden was killed was lawful. He was the head of al Qaeda, an organization that had conducted the attacks of September 11. He admitted his involvement,» said Holder, the chief U.S. law enforcement officer.
..
But some U.S. lawmakers said the al Qaeda leader could have been hiding a weapon or a vest packed with explosives to blow himself up if he was on the verge of being captured.

«From a Navy SEAL perspective, you had to believe that this guy was a walking IED (improvised explosive device),» said Republican Senator Lindsey Graham. «If I were a Navy SEAL and I made a positive ID on this guy, I would want to take him down as far away from my teammates as possible.»

Holder said it was lawful to target bin Laden because he was the enemy commander in the field and the operation was conducted in a way consistent with U.S. laws and values, adding that it was a «kill or capture mission.»

«It was justified as an act of national self-defense,» Holder said. «If he had surrendered, attempted to surrender, I think we should obviously have accepted that, but there was no indication that he wanted to do that and therefore his killing was appropriate.»

A week after the 2001 attacks in New York, Washington and Pennsylvania that killed some 3,000 people, the Congress gave the president permission to use military force to go after anyone tied to the attacks or harboring those responsible.

The joint resolution, known as the Authorization of Use of Military Force, gave then-President George W. Bush authority to use «necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons» who were involved or could carry out future attacks on the United States.

Bin Laden killing was U.S. self-defense: U.S.