Den amerikanske hæren har ligget svært lavt i forhold til alt som smaker av kristendom når den opererer i muslimske land. I Irak førte det til at kristne irakere ble utsatt for omfattende forfølgelse og overgrep uten at amerikanerne grep inn. Alt som kan tolkes som misjonering har vært og er bannlyst.

Eksempelvis sendte en kirke i USA bibler på farsi og pashto til Bagram-basen i Afghanistan. Men etter en reportasje på Al Jazeera fra en andakt hvor de afghanske biblene var synlige, fikk US Army panikk og brente alle biblene.

Bare eksistensen av dem var for mye for US Army.

Man må unektelig tenke på og se dette i kontrast til respekten for Koranen.

En ting er at man ikke ønsker å provosere, noe annet er selvutslettelse. Den voldsomme respekten for Koranen og forlegenheten for Bibelen er et merkelig psykisk fenomen. At man kan behandle bibler som søppel, sier mye om holdningen til egne og andres verdier. Hvordan kan en respektere andre hvis en ikke respekterer seg selv?

Saken handler både om frykten for å støte muslimer og om den manglende respekten for egen hellig tekst. Vestens energi og ydmykhet kanaliseres i feil retning.

Respekten går til en religion som har en fiendtlig holdning til den religionen som «laget» Vesten, og det fører automatisk til skam over hva man selv er. Dette blir en schizofren holdning som ikke er god for moralen eller den mentale habitus.

Kanskje den er med på å forklare hvorfor operasjonen i Afghanistan har vært så vanskelig. For den slags selvutsletting fører ikke til at motparten respekterer en, snarere det motsatte.

Burde ikke ISAF-soldatene på den mest naturlige måte vise hvilke religion de tilhører uten å gjemme det bort? Det oppfattes som svakhet.

Det var CNN som brakte storyen for to år siden.

(CNN) — Military personnel threw away, and ultimately burned, confiscated Bibles that were printed in the two most common Afghan languages amid concern they would be used to try to convert Afghans, a Defense Department spokesman said Tuesday.

The unsolicited Bibles sent by a church in the United States were confiscated about a year ago at Bagram Air Base in Afghanistan because military rules forbid troops of any religion from proselytizing while deployed there, Lt. Col. Mark Wright said.

Such religious outreach can endanger American troops and civilians in the devoutly Muslim nation, Wright said.

«The decision was made that it was a ‘force protection’ measure to throw them away, because, if they did get out, it could be perceived by Afghans that the U.S. government or the U.S. military was trying to convert Muslims,» Wright told CNN on Tuesday.

Troops at posts in war zones are required to burn their trash, Wright said.

The Bibles were written in the languages Pashto and Dari.

This decision came to light recently, after the Al Jazeera English network aired video of a group prayer service and chapel sermon that a reporter said suggested U.S. troops were being encouraged to spread Christianity.

«This was irresponsible and dangerous journalism sensationalizing year-old footage of a religious service for U.S. soldiers on a U.S. base and inferring that troops are evangelizing to Afghans,» Col. Gregory Julian said.The military denied that earlier this month, saying much in the video was taken out of context.

The military says a soldier at Bagram received the Bibles and didn’t realize he wasn’t allowed to hand them out. In the Al Jazeera video, which shows the Bibles at the prayer service, an unnamed soldier says members of his church raised money for them.

The chaplain later corrected the soldier and confiscated the Bibles, Wright said.

Military officers considered sending the Bibles back to the church, he said, but they worried the church would turn around and send them to another organization in Afghanistan — giving the impression that they had been distributed by the U.S. government.

That could lead to violence against troops or U.S. civilians, Wright said.

Al Jazeera English, a Qatar-based international news service, said its reporters tried to get a response from military officials for its story but were unable to do so.

The U.S. military air base at Bagram is home to thousands of troops from all branches of the U.S. military. The vast majority of the troops do not leave the base and are in various support roles for U.S. troops across Afghanistan.

Military burns unsolicited Bibles sent to Afghanistan
May 22, 2009 — Updated 0624 GMT (1424 HKT)

Military burns unsolicited Bibles sent to Afghanistan