Visestatsminister Dan Meridor avlyste mandag et besøk til Storbritannia av frykt for å bli arrestert. Storbritannia er et av landene hvor domstolene er mest villig til å la anklager om brudd på internasjonale konvensjoner få strafferettslige konsekvenser, til tross for at handlingene er begått i et annet land. Denne praksisen er en alvorlig belastning på […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.