Chris­tian har alle­rede med­delt at det i år er 200 år siden Fre­de­ric Cho­pin ble født, og i dag fort­set­ter vi i samme sti­len. St. Martha spil­ler etyde nr. 10, op. 10. Opp­ta­ket er hen­tet fra Cho­pin-kon­kur­ran­sen i 1965, som hun vant. 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629