Chopins op. 22 er vel ikke blant de mest spilte av hans poloneser, men Dronning Martha, som den opplyste hersker hun er, vet å la også denne vellyden klinge over sine undersåtter.

Les også