Vi feirer Frihedens Fest. Hellige milde Frihed! hva har du ikke kostet de Dødelige! hvor mange Tusinder have ikke i blindt Raserie ofret sig for dit blotte Navn, for en tom Skygge! Hvor mangen blodig Ugjerning, hvormangen skrigende Uret er ikke blevet udøvet under dit laante eller ranede Banner! M.J. Monrad, Christiania 17. mai 1842.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.