Striden mellom Charles Johnson i Little Green Footballs og hans gamle «venner» er gjenstand for en lang artikkel i New York Times. Forfatteren Jonathan Dee forsøker å finne ut hva det var som fikk Johnson til å forandre mening. Utgangspunkt var anti-jihad-konferansen i Brussel i 2007, der Vlaams Belang deltok. Men Johnson har gått mye […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.