Nytt

Den israelske regjering og Tzipi Livni selv reagerte tirsdag kraftig på at en domstol i London lørdag godkjente en arrestordre på Livni for hennes angivelige «forbrytelser» under krigen i Gaza. Domstolen trakk tilbake arrestordren mandag, da Livni avlyste besøket, men skaden er allerede skjedd.

Det er ikke første gang en israelsk politiker må snu på Heathrow eller avbryte et besøk for ikke å bli arrestert.

Arrestordren, basert på såkalt universell jurisdiksjon, reiser mange spørsmål. Ifølge Den internasjonale straffedomstolen forutsetter at det er opp til landene selv å straffeforfølge eventuelle rettsbrudd. Kun hvis de unnlater å gjøre det kan det ingernasjonale samfunn gripe inn. Hvis land skal kunne arrestere andre lands borgere for ting som ikke ble gjort på deres jord, åpner det for stor vilkårlighet.

Arrestordren vil bli tolket som en politisk avgjørelse, og har allerede skadet forholdet mellom Israel og Storbritannia.

Pga statsmaktens deling er det ikke noe regjeringen kan gjøre direkte. Men det sier noe om stemningen i britisk rettsvesen.

Tim Franks melder for BBC om en økende anti-israelsk holdning blant det britiske establishment. Det er vanskelig ikke å koble det til det økende antall muslimer i Storbritannia. Derfor er arrestordren en avgjørelse som vil få konsekvenser, selv om den er trukket tilbake.

Det samme gjelder hvis dette skulle bli mønster i flere europeiske land. Israelerne bakker ikke ut. Dette er et språk de kjenner igjen. Det angår liv og død.

Ms Livni said the court had been «abused» by the Palestinian plaintiffs who requested the warrant.
«What needs to be put on trial here is the abuse of the British legal system,» she told the BBC.
«This is not a suit against Tzipi Livni, this is not a law suit against Israel. This is a lawsuit against any democracy that fights terror.»
She stood by her decisions during the three-week assault Gaza offensive which began in December last year, she said.
Israel’s foreign ministry summoned the UK’s ambassador to Israel to deliver a rebuke over the warrant.
Prime Minister Benjamin Netanyahu said the situation was «an absurdity».
«We will not accept a situation in which [former Israeli Prime Minister] Ehud Olmert, [Defence Minister] Ehud Barak and Tzipi Livni will be summoned to the defendants’ chair,» Mr Netanyahu said in a statement.
«We will not agree to have Israel Defence Force soldiers, who defended the citizens of Israel bravely and ethically against a cruel and criminal enemy, be recognised as war criminals. We completely reject this absurdity taking place in Britain,» he said.
..
Addressing a conference in Tel Aviv on Tuesday, Ms Livni did not refer specifically to the arrest attempt.
But she said: «Israel must do what is right for Israel, regardless of judgements, statements and arrest warrants. It’s the leadership’s duty, and I would repeat each and every decision,» Israeli media reported.

I oktober måtte en tidligere høyt plassert miilitær, Moshe Yaalon, avbryte sitt besøk fordi ryktene gikk om at han kunne ble arrestert.

Helt siden Gaza-krigen har krefter arbeidet for å få israelske ledere stilt for retten.

Men fremstøtet for å ramme Israel juridisk går mye lenger tilbake. I september 2005 ble det utstedt en arrestordre av en britisk domstol på general Doron Almog, tidligere sjef for de israelske styrkene i Gaza. Han landet på Heathrow, men ble advart og returnerte til Israel.

En ting har de britiske domstolene oppnådd: USA kommer aldri til å slutte seg til Den internasjonale straffedomstolen, for dette er akkurat den type misbruk av internasjonal juridiksjon som forkjemperne for domstolen insisterte på aldri kunne skje.

Israel fury at UK attempt to arrest Tzipi Livni