Gjesteskribent

Av SØREN PIND

Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg forleden så svaret fra Integrationsministeriet. Straffelovens § 222 og 216… Hvordan kan nogen velforvarede forsvare at beholde udenlandske statsborgere i Danmark, der har overtrådt og er dømt efter disse paragraffer?

Straffelovens § 222 stk. 1 lyder sådan:

Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.

Straffelovens § 216 stk. 1 lyder

Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for voldtægt med fængsel indtil 8 år.

Vi taler altså kort og godt om en pædofil voldtægtsmand. Og vi taler om en af de afviste irakiske asylansøgere, som Leif Bork Hansen, Line Barfoed, Margrethe Auken, Lykketoft og hele det sammenrend har krævet skal have ophold i Danmark. 25/6 2008 har Information en beskrivelse af sagen.

Foruden denne krænkelse af straffeloven er han dømt efter Straffelovens §§ 224 og 232… Blufærdighedskrænkelser m.m….

Da manden blev dømt – det er altså lykkedes manden, foruden at opholde sig uberettiget i Danmark, også oven i at få en udvisningsdom baseret på den laveste kriminelle adfærd vi kender – stod der demonstranter foran retssalen og krævede «Asyl til alle».

Det er sagen i sin nøddeskal. Det er den totale grænseløshed.

Ikke kun forfulgte. Ikke kun folk, der har hjælp behov som ofre for skruppelløse diktatorer. Men alle – selv pædofile – skal have adgang til Danmark, når blot de selv synes…

At ellers forstandige mennesker ikke kan se, at det fører til helt uholdbare tilstande i Danmark er mig en gåde. Når man ser en Villy Søvndal vakle. Når man ser en Lykketoft kræve asyl. Når man ser Nyrup… Nyrup der taler om, at grænsen for almindelighed menneskelighed og anstændighed er overtrådt når han skal argumentere for, hvorfor de afviste asylansøgere skal blive. Stilfærdigt må man spørge manden: Er du på anstændighedens og medmenneskelighedens side, når du vil lade en pædofilidømt udenlandsk statsborger blive i Danmark? En voldtægtsorbryder, der har krænket børn? Er det det anstændige synspunkt? Hvornår lærer du – og andre på din side af hegnet – at det at tage patent på anstændigheden og godheden er en boomerang? At sandheden altid er større og mere end blot følelser i et enkelt øjeblik?

Det forstemmende i sagen er, at Nyrups standpunkt reelt tegner venstrefløjens tilgang. Loven blæser man på – for den er uanstændig. Retsstaten ophæver man – når bare man føler for det. Et synspunkt, der som ovenanført aldrig står for nærmere prøvelse. For man ender med at forsvare det uanstændige. Tilmed give penge til det…

Vi så det med Søvndals vaklen. Og vi ser det på de mennesker, der uden om Thorning Schmidt krævede ophold for de afviste asylansøgere. Sandheden er den sørgelige, at var HTS statsminister i Danmark havde de pågældende fået ophold. Intet mindre. Indtil valget gør man gode miner til slet spil. Socialdemokratiets formand ved, hvad der forventes af hende. Men sandheden får man fra folk omkring hende. Træet og frugterne, som jeg ofte nok har skrevet på denne blog

Det er grænseløsheden der truer. En grænseløshed, hvor selv de usleste udenlandske kriminelle skal have fri gang iblandt os. «Asyl til alle»… Fy for pokker.

Til de kræfter, der nærer ønsket at skjule en sådan mand for danske myndigheder – for eksempel bedsteforældre for asyl – vil jeg sige: Gør hvad jeres samvittighed byder jer – men gør det i det mindste ikke på jeres børns eller børnebørns bekostning. Eller vores.

PS: På denne blog hævdes det, at den pågældende var tilstede i kirken, og der fremgår angiveligt også et billede af ham. Jeg aner ikke, om det er sandt. Mit indlæg omhandler alene, at vedkommende i følge svaret fra Integrationsministeriet er en af de afviste irakiske asylansøgere – og dermed en af dem, mange mennesker har lagt navn til skulle blive i Danmark. Om han – på linje med den narkodømte Taleb Ansari – opholdt sig i Kirken som bloggen hævder kan jeg af gode grunde intet vide om.


Den påståede anstændigheds grænseløshed

Mandag den 21. september 2009