Hva skal jeg ha med
når jeg trer fram for Herren
og bøyer meg for Gud i det høye?
Skal jeg komme til ham med brennoffer,
bære fram årsgamle kalver?
Bryr Herren seg om tusener av værer,
titusener av oljebekker?
Skal jeg ofre min førstefødte for min synd,
min livsfrukt for min overtredelse?
Menneske, Herren har jo sagt deg
hva godhet er, og hva han krever av deg:
at du skal gjøre det som er rett,
vise trofast kjærlighet
og vandre ydmykt med din Gud.

Mi 6,6–8

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også