Nytt

Tariq Ramadan har fått sitt eget TV-program på iranske PressTV, der han snakker om alle mulige temaer og islams syn på dem: kunst, frihet, studenter, etc. PressTV er et heleid statlig selskap. Det har derfor sine etiske sider å delta i deres programmer etter 12. juni.

Ramadan er ansatt som «brobygger» i Amsterdam, og nederlandske politikere har reist spørsmål om hans troverdighet. Iranske myndigheter har arrestert studenter og lærere, og deres skjebne er uviss.

En britisk programleder, Nick Ferrari, fant at han ikke kunne arbeide på en stasjon som inntok en så hard og uforsonlig holdning til de folkelige protestene. Han sluttet i juli, men Ramadan fortsatte som før. For en mann med hans stilling oppfattes det som en legitimering av regimet.

Programmene er på engelsk og kan sees her.

PressTV tiltrekker seg radikale islamister fra Vesten: Yvonne Ridley fikk ikke arbeide i Al Jazeera pga sin sterkt argumenterende stil. Hun arbeidet i Islam Channel, men fikk sparken etter at hun nektet å ta en saudi-arabisk prins i hånden. Hun arbeider nå for PressTV. En annen gjest er George Galloway fra partiet Respect, som åpent frir til diktaturer i Midtøsten og den radikale islamismen.

En tredje gruppe som figurerer på PressTV er revisjonister: rene Holocaust-fornektere får slippe til. En av dem er en tidligere britisk astrom som fikk sparken pga revisjonisme.

Nederlandske ScienceGuide omtaler Ramadans program, og nevner Kollerstrom, men det er uklart om han er med i Ramadans program eller slipper til på PressTV i andre sammenhenger, det siste er mest sannsynlig.

Dr. Nicholas Kollerstrom, a former astronomer at University College London, who was fired for Holocaust denial, is also on the show. Kollerstrom wrote: «Let us hope the schoolchildren visitors are properly taught about the elegant swimming-pool at Auschwitz, built by the inmates, who would sunbathe there on Saturday and Sunday afternoons while watching the water-polo matches; and shown the paintings from its art class, which still exist; and told about the camp library which had some 45,000 volumes for inmates to choose from, plus a range of periodicals; and the six camp orchestras at Auschwitz/Birkenau, its theatrical performances, including a children’s opera, the weekly camp cinema, and even the special brothel established there.»

PressTV says: «In his essay, Dr Nicholas Kollerstrom argues that the alleged massacre of Jewish people by gassing during World War II was scientifically impossible.

The distinguished academic was dismissed on April 22, 2008 without any explanation and a Holocaust conference held on 16-18 May in Berlin refused his article and warned that he would be arrested if he attended the conference and presented his essay. The West punishes people for their scientific research on Holocaust but the same western countries allow insults to prophets and religious beliefs…»

Programmene er på engelsk for å nå et stort publikum, og det er interessant å se hva den intellektuelle Ramadan får ut av temaer som kunst og islam.


Netherlands: Professor Ramadan on Iranian TV