Det finnes ingen ublodige eventyr.
Ethvert eventyr er skapt ut fra en avgrunn av blod og angst.

Franz Kafka

Les også

-
-
-
-
-

Les også