Feature

Iranske styresmakter har det siste året intensivert forfølglsen av Bahá’í-ene. Etter revolusjonen ble alle formelle strukturer oppløst. Bahaiene fikk imidlertid lov å beholde en uformell Venne-forening som tok seg av bla. utdanning. Det er 300.000 bahai’er i Iran. De nektes adgang til høyere utdanning og må derfor ta seg av barna selv. Den 14. mai fjor ble hele ledelsen av Venne-foreningen arrestert. De sitter nå i det beryktede Evin-fengslet i Teheran. Nylig ble det kjent at deres saker oversendes revolusjonsdomstoler med tiltaler om spionasje for Israel, fornærmelse mot religiøse helligdommer og propaganda mot Iran.

Prestestyret nærer et grenseløst hat mot bahai’ene som er irrasjonelt, tatt i betraktning deres lave antall.

Mrs. Fariba Kamalabadi – arrested 14 May 2008 at her home in Tehran

Fariba Kamalabadi, 46, a developmental psychologist and mother of three, was denied the chance to study at a public university as a youth because of her Baha’i belief. Because of her volunteer work for the Baha’i community, she was arrested twice in recent years and held for periods of one and two months respectively before her arrest and imprisonment last May.

Mrs. Kamalbadi was born in Tehran on 12 September 1962. An excellent student, she graduated from high school with honors but was nevertheless barred from attending university. Instead, in her mid-30s, she embarked on an eight-year period of informal study and ultimately received an advanced degree in developmental psychology from the Baha’i Institute of Higher Education, an alternative institution established by the Baha’i community of Iran to provide higher education for its young people.

Mrs. Kamalabadi married fellow Baha’i Ruhollah Taefi in 1982. They have three children. Varqa Taefi, about 24, received a doctoral degree in political science and international relations in the United Kingdom and is currently continuing his research in China. Alhan Taefi, 23, has studied psychology at ABSI. Taraneh Taefi, 14, is a junior high school student in Tehran.

Mrs. Kamalabadi’s experience with persecution extends beyond her immediate situation. Her father was fired from his job as physician in the government health service in the 1980s because he was a Baha’i, and he was later imprisoned and tortured.

http://news.bahai.org/story/695