Nu ruger Nat over Enge
og alt i Mørke forgaar.
Jeg lytter her fra min Rute,
det tier saa tomt derute,
det er som naar Klokken staar.

Da hører jeg Røster kalde
som op fra en Huldreby.
Jeg vet det er mig de vil finde.
Godnat da I to herinde!
Jeg kommer igjen ved Gry.

Saa gik jeg mig ut i Natten
og droges saa sælsomt hen.
Gud naade hver Far og Make
som vel fandt sin Vei tilbake,
men aldrig kom helt igjen!

Knut Hamsun

Les også

-
-
-
-
-
-
-