Nytt

En ny studie fra Berlin Instituttet konkluderer med at en alarmerende høy prosent av Tysklands innvandrere lever i parallelle samfunn med dårlige utsikter til en adekvat utdannelse og karriere. En tredjedel av alle barn som blir født i Tyskland er av utenlandsk opprinnelse, men mange innvandrere er dårlig integrert i samfunnet. Studien viser at dårlig integrasjon spesielt gjelder tyrkiske innvandrere, som selv etter 50 år og 3 generasjoner i Tyskland forblir fremmede.

New research shows that Turkish immigrants in Germany still have a long way to go.

The study presented on Monday by the Berlin Institute for Population and Development is based on annual population statistics and finds that Turks in particular, the second largest group of immigrants after ethnic Germans from Eastern Europe and the former Soviet Union, are faring badly, even after decades living in Germany.

It shows that foreigners who come to live in Germany tend to remain strangers, even after 50 years and three generations in some cases. There are even problems among those who hold German passports.

Dette er en urovekkende utvikling. Landet trenger innvandrere fordi etniske tyskere ikke føder nok barn. Befolkningen krymper og eldes, og landets produktivitet er i fare. Men hvis innvandrere – som har en tendens til å få flere barn – har lite utdannelse og ikke kan finne arbeid, ender de opp med å koste staten penger i stedet for å bidra.

En separat studie fra Bertelsmannfondet anslår at mislykket integrering allerede koster Tyskland 16 milliarder Euro i året.

Fresh Insight Into Immigration Trends

The Berlin Institute based its study on the annual official micro- census of 800,000 citizens in Germany — one percent of the population — in which people are asked about what kind of accommodation they have, their jobs, education, income and nationality.

Since 2005 people have also been asked to state what country their parents came from. That means that for the first time it’s possible to identify trends for people who have obtained German citizenship but also have an immigrant background. Previously, there was no way to separate out naturalized Germans.

Now, immigrants from Turkey can be compared with those from Italy and Africa and with ethnic German immigrants from Eastern Europe.

The researchers at the Berlin Institute developed an «Index for the Measurement of Immigration» which shows how well or badly an immigrant group is anchored in German society. Various criteria flow into the index, such as education levels, job prospects and the extent to which immigrants and Germans are getting closer, for example through marriage.

Studien har også undersøkt om barn av innvandrere oppfører seg annerledes enn sine foreldre. For første gang i Tyskland finnes det følgelig tall som kan fastslå hvovidt integrasjon har funnet sted. Av alle innvandrergruppene i landet er det sør-europeere fra Spania, Portugal, Italia og Hellas, som utgjorde den første bølgen av såkalte «gjestearbeidere» som kom til Tyskland etter andre verdenskrig, som har gjort det best med hensyn til å integrere seg selv.

The so-called Aussiedler, ethnic Germans from Eastern Europe and the former Soviet Union, most of whom who came to Germany in the 1990s, are the biggest single group of immigrants, and they have also done relatively well. Their sons and daughters are making good use of the education system and the proportion of them with higher education degrees is greater than that of the German population.

Men innvandrere fra Tyrkia – den nest største innvandrergruppen i Tyskland – som utgjør rundt 3 millioner mennesker, er svært dårlig integrert. De kommer sist på Berlininstituttets integrasjonsranking og forskjellen mellom dem og etniske tyskere er størst; de er dårligere utdannet, dårligere betalt og har en høyere arbeidsledighetsrate. Og eventuelle forskjeller etter hvor lenge de har vært bosatt i Tyskland er ubetydelige:

If your name is Ümit rather than Hans or Gülcan rather than Grete, you’re less likely to climb the career ladder. Some 30 percent of Turkish immigrants and their children don’t have a school leaving certificate, and only 14 percent do their Abitur, as the degree from Germany’s top-level high schools is called — that’s half the average of the German population.

And because immigrants tend to have more children than the Germans, the problem is likely to get worse in the future. Today a third of all children born in Germany are born to immigrant families.

But why do foreigners remain foreign in so many cases, and why are Turks finding it hard to integrate themselves, even the ones born in Germany?

Integrasjon er en tosidig prosess. Det ideelle er majoriteten som ønsker innvandrerne velkommen og minoriteten som ønsker å bli en del av sitt nye hjemland. Men mange tyrkere som kom til Tyskland som gjestearbeidere for 10 år siden, ønsket ikke å bli en del av det tyske samfunnet. De ønsket å tjene penger og returnere til Tyrkia etter noen år. Men det skjedde ikke. De tyrkiske innvandrerne ble, men mye tyder på at deres opprinnelige holdning ikke endret seg. De etablerte ghettoer og hadde lite kontakt med etniske tyskere, og det gjorde det vanskelig for barna deres å finne en plass i det omgivende samfunnet.

I henhold til den nye studien, mangler så mange som to tredjedeler av barn med innvandrerbakgrunn adekvate leseferdigheter etter å ha gått 4 år på skolen. Situasjonen er spesielt ille i de større byene som har en stor innvandrerbefolkning, slik som Berlin, Hamburg og Bremen.

And the majority? What have the Germans done wrong regarding the integration of Turks?

«We invited the guest workers and thought they would leave again soon,» said Reiner Klingholz, the head of the Berlin Institute. But education is the main factor, and language is the key, he says. «For too long we were used to the fact that we have primary school classes where 80 percent of children can’t speak German,» says Klingholz.

Recent international surveys have shown that children from families with a poor educational background and weak language skills have particularly bad prospects in the German school system. «For 30, 40 years the Turks weren’t offered enough» in terms of education, says Yasemin Karakasoglu, who researches immigration trends at Bremen University. But the government has started taking action since 2000, changing immigration law and conducting regular meetings with immigrant groups.

Det er også bevegelse i spørsmålet om innvandrere fra land utenfor EU`s nøkkelkrav: dobbelt statsborgerskap. Mens EU-borgere og sveitsere som lever i Tyskland kan ha 2 pass, er det vanskeligere for barn av innvandrere utenfor EU. De må bestemme seg når de er mellom 18 og 23 for hvilken nasjonalitet de vil beholde.

Formannen for det tyrkiske samfunnet i Tyskland, Kenan Kolat, sier at tyrkiske innvandrere bør ha muligheten til å ha dobbelt statsborgerskap permanent. «Hvis tyrkere i annengenerasjon hadde rett til å ha dobbelt statsborgerskap ville det definitivt fremme deres integrasjon,» sier Kolat. «Da ville de ikke bli tvunget til å bestemme seg for eller mot Tyskland.»

Innenriksminister Wolfgang Schäuble svarer ved å fremholde: «Integrasjon krever at folk tar en slik bestemmelse. De må ville integrere seg selv.» Tyrkere født i Tyskland kan bli tyske hvis de har lyst til det, sier.

Men lysten påvirkes av flere faktorer. Xenofobi, for eksempel. En undersøkelse foretatt av Allensbach meningsmålingsinstitutt fant at mer enn 50 prosent av tyskerne fremdeles mener at landet har for mange innvandrere. På den annen side er det fristende å lure på hvor stor del av denne holdningen som er et resultat av den tyrkiske tendensen til å etablere insulære nabolag i Tysklands storbyer.

Reiner Klingholz (analytiker. Min anm.) says immigrants and their children should be expected to make more effort to get an education and to speak German as well as to accept Germany’s legal order and cultural norms. «We can no longer accept that someone refuses to take part in sports lessons on religious grounds,» he says.

En studie av Essen Senter for Tyrkiske studier i 2006 fant at 83 prosent muslimer av tyrkisk opprinnelse beskrev seg selv som religiøse eller strengt religiøse. «Religiøsiteten har økt,» skrev studiens forfattere. Hva betyr det for integreringen? Preventerer islam, troen til flesteparten av tyrkiske innvandrere i Tyskland, innvandrere fra å finne veien inn i det tyske samfunnet?

Forfatter Serap Cileli, selv et offer for tvangsekteskap, sier: «Tro spiller en stor rolle i den mislykkede integreringen av tyrkere.» I mer enn 10 år har hun hjulpet muslimske kvinner som har blitt ofre for ekteskapelig vold. «Hver dag ser jeg lidelsene til muslimske jenter og kvinner i deres konservative muslimske verden, som aldri får en sjanse til å delta i det tyske samfunnslivet,», sier hun.

I 2004 viste en studie bestilt av Familiedepartementet at en uproposjonal del av tyrkiske kvinner ble utsatt for vold i hjemmet. Arrangerte ekteskap er en annen faktor. En fjerdedel av de tyrkiske kvinneme som svarte i undersøkelsen sa at de hadde møtt mannen sin for første gang i bryllupet deres, og 9 prosent hadde blitt tvunget til å inngå ekteskap.

Critics of Islam see the religion as the source of the problem because it underscores patriarchal structures in which the men can derive from the Koran the right to dominate their wives. And the women in turn see themselves committed by the Koran to tolerate their suffering.

Bassam Tibi, co-founder of the Arabian Organization for Human Rights, says it’s impossible for Muslim immigrants ever to truly integrate under these conditions. «No democracy can allow the inferiorization of women,» he says.

But Ursula Günther, a lecturer on religion at the University of Hamburg, warns against clichés. «The broad majority of Germans has the false impression that all Turks are orthodox Muslims,» she says. Most religious Turks, though, don’t listen to fundamentalist imams.

Gradual Change

In fact, Germany’s Turkish community is quite pluralistic. Some are in favor of women wearing headscarves. Some are against it, some wouldn’t contemplate marrying a German, others don’t have a problem with bi-cultural relationships.

Reiner Klingholz says it’s impossible to measure the impact of Islam on integration, but he doesn’t think it’s a lasting hindrance. «50 years ago in Germany no one could have imagined that Catholics could marry Protestants, but these days no one talks about it any more,» he says.

Slowly, very slowly, things are changing. The percentage of Turkish girls in Gymnasium — the highest form of secondary school in Germany’s three-tier high-school system — is increasing and now exceeds the percentage of Turkish boys. Education standards of second-generation Turkish immigrants also increasing, at least compared with that of their parents.

Og i økende grad ser tyrkiske innvandrere på Tyskland som sitt hjemland. «Så sent som i 90-årene ville to tredjedeler av tyrkerne returnere til Tyrkia på et tidspunkt,» sier forsker på innvandrere Yasemin Karakasoglu ved universitetet i Bremen. «Men den holdningen har endret seg: flere og flere tyrkere ønsker virkelig å bli her for alltid.»

Spiegel Online: Survey Shows Alarming Lack of Integration in Germany

Delvis oversatt til norsk av meg.