Nytt

Mens europeisk Midtøsten-debatt stadig oftere preges av sammenligninger mellom Israel og Nazi-Tyskland samt Gaza og konsentrasjonsleire, marsjerer nynazister sammen med pro-palestinere i Canada.

Avisen Calgary Heralds utsendte ble svært forbauset over å se den nynazistiske organisasjonen Aryan Guard (Arisk Garde) – som vanligvis blir kjeppjaget når de samler seg i Calgary – marsjere fredelig sammen kjente antirasister og muslimske demonstranter:

Calgarians were surprised Saturday to see members of the Aryan Guard, a white supremacist, neo-Nazi group, at a local protest of Israel’s actions in the Gaza Strip.

«Basically, polar opposites were protesting together,» said Robert Thivierge, who attended the pro-test to take photographs and was surprised to see the Aryan Guard peacefully marching alongside protesters of all nationalities.

«It seemed kind of weird,»said Thivierge.

Den aktuelle demonstrasjonen fant sted på lørdag og tiltrakk seg rundt 1200 mennesker. Under marsjen i Calgarys gater gikk medlemmer av Aryan Guard foran mengden med et modifisert israelsk flagg der det sto «terrorstat».

En av demonstrasjonens arrangører, Shadi Abuid, uttalte dagen etter at han syntes demonstrasjonen forløp uten problemer og at han var «imponert over at varierte grupper forente seg som en stemme.»

Abuid sa at arrangørene var klar over at den nynazistiske gruppen deltok og hadde forklart dem at de ikke var velkomne, men at det var lite de kunne gjøre:

«We addressed them at the beginning of the rally and we directly told them we didn’t want them to join us,» said Abuid.

«But in these demonstrations you can control the crowd but you can’t control the emotions . . . you can’t deny people’s right to walk.»

Talsmannen for Antirasistisk Aksjon i Calgary, Jason Devine, deltok også i demonstrasjonen, og uttalte at det var «uheldig» at tilstedeværelsen av den nynazistiske gruppen ikke ble møtt med noen nevneverdig motstand:

«They were not supposed to be there. They were not wanted there,» said Devine.

«If we don’t develop a plan for dealing with this in the future, it’s going to continue.»

I mars i fjor sto forøvrig den samme Jason Devine bak en motdemonstrasjon da Aryan Guard demonstrerte på eget initiativ. I den anledningen ignorerte Devine de lokale myndighetenes råd om å overse nynazistene og uttalte «at hvis disse menneskene får lov til å marsjere bygger det opp en følelse av stolthet»:

The strategy of ignoring the Aryan Guard doesn’t sit well with anti-racist activist Jason Devine, one of the organizers of the counter-rally. «If these people are allowed to march and they’re not opposed, that builds up the sense of pride,» says Devine. «Racists in Ontario say ‘Whoa, good for you guys. Good thing that those red, anarcho-scum didn’t show up.’ If they’re not opposed, they think they can get away with it.» He points out that there were more Aryan Guard marchers at the recent rally than previous rallies. «When the Aryan Guard started up, they had like seven, eight members,» says Devine. «Now we’ve heard that they have at least 40 members.»

Calgary Herald: Aryan Guard at Gaza protest