Nytt

Den britiske justisministeren, Jack Straw, akter å revidere den omstridte EU-loven «Human Rights Act» (HRA), som han var ansvarlig for å implementere i britisk lovgiving i 1998. Loven har i økende grad blitt upopulær i den britiske offentligheten, blant annet som en følge av at islamistiske ekstremister med stor suksess har benyttet de ustrakte rettighetene de har krav på i henhold til HRA til å unngå utvisning fra Storbritannia.

Kritikerne av HRA mener den har blitt utnyttet av skruppelløse advokater til å fremme en kompensasjons-kultur og at loven forsvarer de som fremmer egne rettigheter på bekostning av andre. HRA blir også kritisert for å ha hatt negativ effekt på det britiske rettsystemet ved å beskytte betenkelige kompensasjonskrav, krav om privilegier samt direkte misbruk. Menneskerettighetslovgivingen er i tillegg bekymringsfull fordi den setter rettighetene til fengselsinnsatte og kriminelle foran deres ofre. I forrige måned innrømmet innenriksminister Jacqui Smith at HRA har gjort det vanskelig å fjerne terrormistenkte fra Storbritannia.

Bare i løpet av 2008 har flere kontroversielle domsavsigelser vakt svært negativ oppmerksomhet rundt HRA i britisk opinion.

Blant de mest oppsiktvekkende er sommerens løslatelse av mannen som kalles Al-Qaidas åndelige ambassadør i Europa, Abu Qatada. Qatada er dømt til lange straffer i hjemlandet Jordan for terroraksjoner begått der. Hvis han sendes tilbake, risikerer han hardhendt behandling. Risikoen gjorde at han vant retten til ikke å bli utvist. Så gikk Qatada et skritt videre: Han hevdet at det er i strid med EUs HUman Rights Act å bli sittende i varetekt på ubestemt tid. En domstol ga ham medhold og han flyttet umiddelbart inn i en romslig leilighet til 8 millioner kroner i bydelen Acton i London, der han lever på offentlige stønader i en størrelsesorden på 50.000 pund i året.

Den illegale pakistanske innvandreren Ahsan Sabri kjørte bil uten førerkort og drepte den 30 år gamle uteksaminerte Oxford-studenten Sophie Warne da han kjørte på rødt lys. Han ble dømt til 3 års fengsel og utvisning, men kan imidlertid ikke deporteres fordi det er et brudd på hans menneskerettigheter. I følge dommeren bryter en deportasjon med hans rett til et familieliv, da Sabri giftet seg med en britisk kvinne og har en datter med henne. Ved en utvisning til Pakistan ville hans kone og barn antagelig følge etter, og utvisningen ble således karakterisert som menneskerettighetsbruddet «innblanding i deres privat- og familieliv.»

I et intervju sier Straw at han har full forståelse for befolkningens bekymringer i forhold til HRA, både fordi den oppfattes som å være et rettighetscharter for kriminelle og hindrer Stortbritannia i å utvise terrorister.

He said: ‘I fully understand that Mail readers have concerns about the Human Rights Act. There is a sense that it’s a villains charter or that it stops terrorists being deported or criminals being properly given publicity. I am greatly frustrated by this, not by the concerns, but by some very few judgments that have thrown up these problems.’

His offer to overhaul the act could form a cornerstone of the next Labour manifesto, making rights and responsibilities a battleground issue at the general election. It will be seen as a calculated attempt to outflank the Tories, who have promised to scrap the act altogether and replace it with their own British Bill of Rights.

Justisministeren ønsker nå å endre den økende «menneskerettighetskulturen» til en «menneskerettighets og -skyldighetskultur». Det er antatt at Straws introduksjon av «skyldighet» i forbindelse med rettigheter, vil alarmere advokater og aktivister som systematisk beriker seg selv i den eksplosivt voksende menneskerettighetsindustrien.

The incorporation of the European Convention on Human Rights into British law in the 1998 Human Rights Act spawned an army of experts who can be expected to fight tooth and nail against any attempt to dilute what they say is now an untouchable part of our unwritten constitution.

Critics are more likely to dismiss their protests as the predictable complaints of those who see a threat to a lucrative source of fees and business.

But despite his love of this traditional pageantry, in an interview with the Mail he leaves no doubt that his in-tray as Justice Secretary is groaning with all-too modern problems: the future of the Human Rights Act, the worrying drift towards a law of privacy, and what to do about our increasingly litigious culture.

Concern over ‘nervous’ judges

Is he surprised that ten years on, the Human Rights Act which he brought in is so unpopular? For a moment he struggles to answer, then asks an official to pass him a copy of the act: ‘It’s on that pile of other legislation for which Straw’s a culprit,’ he laughs, suggesting that he is long accustomed to being blamed for unpopular laws.

He is quick to defend what is arguably one of the most far-reaching – many would say damaging – pieces of legislation introduced by Labour. He argues that the act has suffered unduly in the public’s perception in the aftermath of 9/11 as Islamist militants have used it with great success to avoid deportation.

It is an ‘Aunt Sally’, he says, often blamed unfairly for problems which are in fact caused by other laws and judgments – quite a few of which he conveniently dates back to the Tories. And he claims that people don’t tend to notice when the Human Rights Act actually does good in helping to defend individuals from unacceptable abuse.

While taking care not to say anything which would appear to be an overt criticism of the judges, he has strong views on their recent performance. As befits one of Westminster’s most wily operators, Jack Straw is the master of the discreet stiletto.

Some judges have been ‘too nervous’ about deporting terrorist suspects, he says, when there was no reason to believe they were at risk of death or torture – which would preclude their deportation under the act.

And he is ‘frustrated’ by some of the judgments which have encouraged voters to conclude that the act is a ‘villains’ charter’ which favours the rights of criminals over those of victims.

Daily Mail: Jack Straw reveals: Why I want to change the law – samt relaterte artikler