Hvilke fordeler har Storbritannia av å være tilsluttet den europeiske menneskerettskonvensjonen? Landet krenker ikke menneskerettighetene, og har selv vist seg som den beste garantisten for de samme. Menneskerettsdomstolen er dessuten blitt et instrument for straffedømte og ulovlige innvandrere snarere enn vanlige borgere. Hvis Storbritannia sier opp konvensjonen, kan EU-medlemskapet stå for tur.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.