Feature

Som ved tidligere terroraksjoner var historien om de jødiske ofrene spesielt grim. Det er mulig terroristene bryr seg om Kashmir, begrepet «bryr seg om» får her en helt spesiell betydning, og de som forsvarer eller unnskylder terroren med slike henvisninger bør ta inn over seg at jihad-frigjøring betyr andres død. Det er ikke en vanlig frigjøring. Det er noe helt annet det er snakk om. De som vil forstå terroren ønsker ikke oppmerksomhet rundt denne siden av terroristenes framferd. Det er ved å studere deres framferd at man leser deres holdning til andre mennesker. Den var fra dag en å ødelegge og drepe flest mulig. Det betyr en helt spesiell behandling av jøder.

The other doctor, who had also conducted the post-mortem of the victims, said: «Of all the bodies, the Israeli victims bore the maximum torture marks. It was clear that they were killed on the 26th itself. It was obvious that they were tied up and tortured before they were killed. It was so bad that I do not want to go over the details even in my head again,» he said.

Det er selvfølgelig informasjon som jøder verden over får med seg. Men blant mange i Europa er dette blitt en for ubehagelig informasjon. Man velger å snu seg bort.

Rabbiner Gavriel Holtzberg (29) og hans kone Rivka (28) har drevet Chabad-huset i Mumbai siden 2003. Slike hus finnes over hele verden og alle jøder er velkomne. Deres sønn Moshe på to år overlevde, takket være en av de ansatte. Hun fant ham sammen med de drepte foreldrene. Terroristene hadde drept dem foran gutten. Kvinnen tok Moshe i armene og greide å flykte ut av huset. Det er naturlig at hans historie og fremtid er hva mange er opptatt av.

Doctors shocked at hostages’s torture

Les også

-
-
-
-
-