Sakset/Fra hofta

Cinematekene i sju norske byer viste torsdag «South Pacific» samtidig. Det er ledd i et prøveprosjekt for digital kino, og forteller noe om helt nye muligheter hva gjelder tilgjengelighet til en overkommelig pris.

Alle norske kinoer skal i fremtiden over på digital kino. Dvs. at celluloiden, 35 mm-rullene, forsvinner. I stedet kommer filmen som en JPG-fil. Hvis bredbåndet har høy nok kapasitet kan filmen overføres på nett, men foreløpig sendes den ut på en harddisk. Det rimeligste vil være satellitt, hvis det er snakk om mange kinoer.

Man må ha nytt digitalt utstyr til å vise såkalt D-kino-kvalitet. Det er en den standarden alle kinoer etter hvert vil ha, og den er høyere enn HD-kvalitet.

Den nye D-kino-standarden er utviklet av Hollywood og den finnes i to utgaver: 2K og 4K. Det som er kommersielt tilgjengelig er 2K. Det finnes bare én type projektor i verden for 4 K, og veldig få filmer. Mens tilgangen på 2 K er bra, forteller Erlend Jonassen, prosjektleder for Nasjonalt-digitalt Cinematek.

Foreløpig utvikles både Bluray, 2K og 4K-kvaliteter fra celluloid-opptak, men i fremtiden vil man gå over til digitale opptak.


Fordeler

Digital kino byr på en rekke fordeler. På kostnadssiden betyr det at man slipper utgiftene til filmkopier og de kan være formidable.

-En film som Ringenes herre ble distribuert i 20.000 kopier og når man vet at hver kopi koster mellom 30.000-40.000 kroner, snakker vi store beløp, sier Jonassen.

Det er snakk om at utleiebyråene vil la en viss prosent av utleieprisen gå til et fond for utbygging av digital kino, et såkalt virtutal print fee. En slik oppgradering koster i størrelsesorden 600.000-750.000 kroner per kino, ikke avskrekkende stort, men med 450 kinoer i landet blir det likevel et betydelig beløp. Det er bevilget 100 millioner sentralt til en slik oppgradering.

Rettigheter

De sju byene som samarbeider om digital visning er cinematekene i Oslo, Bergen og Tromsø. I Trondheim, Stavanger og Lillehammer er visningene i kommunale kinoer, mens Kristiansand snart får eget cinematek.

Etter hvert som filmhistorien digitaliseres vil det være mulig å se «alt» over alt, til en rimelig penge. Filmhistorie burde bli obligatorisk fag på skolen fra barneskolen av. Ungene omgis av bilder, og trenger kunnskap om bildets historie og fortellerteknikk.

Piratkopiering

Digitalisering betyr at det blir langt vanskeligere å piratkopiere film.

-Hollywood har lagt inn solide sikkerhetsforanstaltninger. Selv man har en digital kopi må man ha to nøkler for å vise filmen: en til filmen og en til den aktuelle forestillingen.
– Det er lagt inn vannmerke i filmen som gjør at man ser hvilken visning og kino det er snakk om, sier Jonassen.

Det er lagt opp til åtte synkrone visninger før jul og neste film er Hitchcocks «The 39 Steps» fra 1935, som vises 6. november.