Interlude

Kraftige stormer avdekket for noen måneder siden ukjente bunkere fra krigens dager på Danmarks vestkyst. Tyskerne bygget 8.000 bunkere i Danmkar, langt de fleste – 7.000 – på vestkysten.