Ayman al-Zawahiris uttalelse om at kvinners oppgaver i jihad er å oppdra krigere, har utløst en intens debatt på internett, der kvinner deltar og krever å få kjempe på linje med menn. Man kan snakke om en jihad-feminisme. Nettet er arenaen for likestilling innen jihad. Flere kvinner har den senere tid opptrådt som selvmordsbombere. Kan […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.