Sakset/Fra hofta

Mens jødene ble deportert hadde franske kvinner sex med tyskerne og hvem som ellers måtte komme forbi. Okkupasjonen var i Paris en stor party-time, skriver Patrick Buisson i boken 1940-1945 Années Erotiques .

Det er sikkert overdrevet, men Buisson, som er redaktør for den franske versjon av History Channel, mener myten om den heroiske motstanden og de gråe, magre okkupasjonsårene må nyanseres. Til tross for at 2 millioner menn satt i fangenskap gikk fødselstallene opp i 1942.

Det påstås av Paris’ prostituerte boikottet tyskerne, men det er bare tøv. Bordellene åpnet sine dører. En tredel av de beste var reservert tyske offiserer, og byens kvinner fraterniserte villig vekk med fienden, skriver Buisson. Han beskriver okkupasjonen nærmest som en seksuelle «frigjøring».

Many might prefer to forget but, with their husbands in prison camps, numerous women slept not only with German soldiers – the young «blond barbarians» were particularly attractive to French women, says Buisson – but also conducted affairs with anyone else who could help them through financially difficult times: «They gave way to the advances of the boss, to the tradesman they owed money to, their neighbour. In times of rationing, the body is the only renewable, inexhaustible currency.»

Cold winters, when coal was in short supply, and a curfew from 11pm to 5am also encouraged sexual activity, says Buisson, with the result that the birth rate shot up in 1942 even though 2m men were locked up in the camps.

The book has stirred painful memories. One French reviewer called it «impertinent» and another accused Buisson of telling only part of the story by focusing on the «beneath the belt» history of the occupation. Le Monde, the bible of the French intellectual elite, chided the author, who is the director of French television’s History Channel, for painting life under the occupation as a «gigantic orgy».

Trolig vil bøker som dette danne grunnlag for nye filmatiseringer om hvordan livet under okkupasjonen virkelig var. Fristelsen til å lage spekulative prosjekt er stor. Man kan påberope seg historiske fakta.

Det utsvevende livet gjaldt også kunstneriske- og kulturkretser. Okkupasjon og krig øker bevisstheten om dødelig fare, og får sex-lysten til å stige.

Elsewhere, members of the artistic elite drowned their sorrows in debauchery. Simone de Beauvoir, the writer, and Jean-Paul Sartre, the philosopher, were devotees of allnight parties fuelled by alcohol and lust.

«It was only in the course of those nights that I discovered the true meaning of the word party,» was how de Beauvoir put it. Sartre was no less enthusiastic: «Never were we as free as under the German occupation.»

De Beauvoir wrote about the «quite spontaneous friendliness» of the conquerors: she was as fascinated as any by the German «cult of the body» and their penchant for exercising in nothing but gym shorts.

Paris during Nazi occupation was ‘one big romp’