Nytt

Stigende matvarepriser slår bunnen ut av de fattiges eksistens. I Egypt lever millioner av mennesker på subsidiert brød, men den senere tid har ikke de offentlige bakeriene kunnet dekke etterspørselen. Folk mener bakeriene selger melet på svartebørsen istedet for å lage brød. Prisen på hvete er tredoblet.

I land med mange fattige er subsidert basismat en politisk seismograf. Matopptøyer er en reell trussel. En ansatt på en café beskriver hvordan han må stå fire timer i kø hver dag for å kjøpe 20 falaffelbrød. Sju mennesker er drept i køvold.

Egypt har statistisk 20 prosent av befolkningen på 76 millioner som klassifiseres som fattige ifølge Verdensbanken, men hvis man tar utgangspunkt i hvem som har råd til det usubsidierte brødet er nok tallet mye høyere. Det koster 10-12 ganger mer.

«Our life has become so miserable,» said one worker, Saber Ahmed, who spends up to four hours daily in bread lines to get 20 pieces of bread for colleagues at the cafe where he works.

The 17-year-old, wearing a ragged T-shirt as he stood in a long line, said he and co-workers can’t afford unsubsidized bread, «or any food to eat with it.»

Any Egyptian can get subsidized bread under a decades-old system that also provides subsidies for public transportation and gasoline for all. The system also provides subsidies for some other food staples specifically for the poor.

Demand for the subsidized bread has grown steadily in recent months as rising commodity prices — especially for flour — have made unsubsidized bread less affordable.

President Hosni Mubarak har gitt hæren og politiet ordre om å produsere brød for de fattige. De har egne bakerier for sine ansatte.

Myndighetene vil føre opp 15 millioner nye navn på listen over folk som er kvalifisert til subsidiert olje, sukker og ris. Det sier noe om hvor bekymret de er. Men økonomisk er dette en farlig linje. Folk blir vant til at staten trår til, selv om subsidiene blir et blylodd rundt halsen på regjeringen. Regningen skyter i været. De samlede subsidiene går fra 3,1 milliard dollar til 13,7 milliarder dollar, et formidabelt beløp for Egypt, og ett det i lengden ikke har råd til.

Matvareprisene kan være et tipping point, til revolt, kaos og/eller revolusjon.


Egypt tries to tackle deadly bread crisis