Nytt

En kvinne ved navn Fawzi Falih er dømt til døden i Saudi-Arabia for å ha drevet svartekunster, bla. skal hun ha gjort en mann impotent. Alle ankemuligheter er uttømt og bare kong Abdullah kan benåde henne. Ellers blir hun halshugget.

Human Rights Watch har tatt saken. Fawzi Falih ble arrestert i 2005.

In April 2006 the Saudi courts ruled the woman should be put to death to «protect the creed, souls and property of this country».

In a letter sent to the King this week, Human Rights Watch wrote: «King Abdullah should halt the execution of Fawza Falih and void her conviction for ‘witchcraft’.

«The religious police who arrested and interrogated Fawza Falih and the judges who tried her in the northern town of Quariyat never gave her the opportunity to prove her innocence against the absurd charges,» it said.

Selv kongedømmets egne rettsregler ble brutt under rettergangen. Falihs advokat fikk ikke en gang være til stede under rettssaken.

King Abdullah urged to spare Saudi ‘witchcraft’ woman’s life