g%F8teborg.jpg

– Jag drar slutsatsen att vi måste skydda oss och samhället på en högre nivå. Det är tydligt att det finns starka krafter som vill skada oss, säger länspolismästare Krister Jakobsson som menar att man aldrig har upplevt något lika spektakulärt.
..
Länskriminalens chef polismästare Klas Friberg talar om ett exempellöst angrepp mot polisen och samhället.

Vår bedömning är att alla händelserna i Göteborgs centrala delar i natt har ett samband. Vi kraftsamlar nu för att nå resultat i förundersökningen, som inleddes redan vid tvåtiden i natt med ett stort antal vittnesförhör.
..
– Det här är ingen spontan gärning utan ett mycket välplanerat rån. Vår erfarenhet är att man vid den här typen av tillslag kombinerar olika specialiteter, förklarade Friberg.

«Vi har aldrig upplevt något så spektakulärt»