Nytt

Stedet der Benazir Bhutto ble drept, ble bare timer senere spylt av brannmenn. Det er høyst uprofesjonelt å spyle et åsted. Dermed forsvinner bevisene. En av de som påpekte dette var tidligere sjef for etterretningstjenesten, ISI, Hamid Gul.

Han står selv på listen over mistenkte! I brevet Benazir Bhutto skrev til Musharraf om navngitte personer som står henne etter livet:

Mindst tre af dem, som Bhutto i oktober selv navngav i sin anklage, udpeges nu som hendes bødler: overministeren Pervez Elavi i Punjab (som ansås for at være Musharrafs egen favorit til posten som premierminister), general Ijaz Shah, chef for efterretningstjenesten IB, og den tidligere ISI-chef Hamid Gul, der sympatiserer stærkt med talebanerne.

Bhutto skrev brevet til Musharraf 16. oktober, to dager før hun vendte hjem. Foranledningene var flere trusler hun hadde mottatt. Hun nevnte selv fire grupper som sto henne etter livet: Taliban på begge sider av grensen, Al Qaida og en selvmordsgruppe i Karachi.

Etter attentatet 18. oktober skrev hun en e-post til sin venn Dan Siegel, som videreformidlet den til Wolf Blitzer i CNN. Her skriver Bhutto at hun har bedt Musharraf om biler med farvede glass, om sivile sikkerhetsvakter, fire politibiler og jammere som kan forpurre fjernstyrte bomber. Ingen av kravene ble imøtekommet. Hun følte seg utsatt.

Hvor brutale de som sto henne etter livet er, sier en liten detalj: Selvmordsbomberen som sprengte seg selv i lufta under Bhuttos hjemkomst til Karachi 18. oktober, bar på en baby for å kunne komme så tett som mulig på målet. 158 mennesker ble drept.

Mord kan fremskynde Pakistans kollaps

Bhutto said she’d blame Musharraf if killed

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også