Sakset/Fra hofta

Den islamske tele-evangelisten Moez Masoud (29) er et interessant fenomen. Han er talsmann for en voksende skare velutdannede unge i Midtøsten som krever noe annet av livet enn strenghet og forbud. De vil ha en versjon av islam som er lysere, mer livsglad og ikke så fordømmende overfor ikke-muslimer.

Disse unge er borgere av en global verden. Den ser de samme filmer, hører den samme musikk, og er opptatt av samme mote som resten av verden. Massemediene er både årsak og virkning og her har det skjedd en revolusjon de senere år:

The new Muslim televangelists are riding a satellite TV boom that began after the Persian Gulf War in 1991, when the region’s elites were shocked by the power of CNN. The Middle East now has at least 370 satellite channels, nearly triple the number three years ago, according to Arab Advisors Group, a Jordan-based research firm. Among channels that offer news, movies and music videos are 27 dedicated to Islamic religious programming, up from five two years ago.

Noe er ved å endre seg. De unge ønsker å kunne forene modernitet og islam. Det er stikk i strid med den islamistiske vekkelsen som Det musliimske brorskap står for, puritansk som den er.

Spørsmålet er hvordan myndighetene vil stille seg til de unges aspirasjoner. Dette er menneskene som skal være drivende innen forretningsliv, utdanning, IT og medier.

«Governments have realized that the good old days of controlling what people watch on TV are over,» said Jawad Abbassi, general manager of Arab Advisors Group. «This has also rattled the religious conservatives. They don’t like it that suddenly there is competition.»

Moez Masoud er selv et eksempel på den unge generasjonen. Han er født i Kuwait, og gikk på det amerikanske universitetet i Kairo, og opptatt av vestlig musikk og film. Som student levde han et utsvevende liv. Men plutselig døde flere av kameratene, og selv fikk han svulst på hjernen. Han lovte Allah at han skulle forandre livet hvis han overlevde.

Masoud startet et reklamebyrå i Egypt. Han fikk prøve seg som predikant på TV og slo an. Nå er han megastjerne.

Washington Post har deltatt på et møte med Masoud i Storbritannia.

They were mostly in their late teens or 20s, university students or young professionals who had heard about the event on Masoud’s Web site or on his popular page on Facebook.

As he spoke in London, the bare legs of British women in miniskirts walking past him were blurred out to conform to Muslim standards of modesty.

His easy fluency with English and American culture adds to criticism that Masoud and other new-generation preachers, such as the well-known Amr Khaled, are pushing a sort of Westernized «Islam lite.» After his speech in Alexandria, an angry older woman in a black veil pushed her way to the front of the crowd. «Why don’t you talk more about punishment?» she said, urging a more tough-love approach to preaching.

Etter fremstillingen å dømme er det ikke farlige liberale tanker Masoud fremmer. Men han tør stille noen spørsmål. Han avviser den konfronterende holdningen som preger puritanismens forhold til omgivelsene. Han erkjenner at islam befinner seg i krise.

As fundamental teachings, Masoud advocates adherence to prayer five times a day, peace toward all and abstinence from alcohol, sex outside of marriage and violence. Beyond those principles, he said, Islam is suffering from a «crisis of interpretation.»

«I’m sure Osama bin Laden knows a lot of the Koran,» he said. «But when a Muslim celebrates when the Twin Towers collapse, you have a big problem.»

«There is no contradiction between real Islam and the modern world,» Masoud said. «We have to redefine the word ‘Muslim’ for the world.»

Masoud has bookshelves filled with illustrated Korans and Bibles alongside James Joyce’s «Finnegans Wake» and «Ulysses.» His video collection contains dry religious titles next to «The Godfather» and «Reservoir Dogs.»

He interrupted an interview to pray. When he spoke, he frequently invoked the prophet Muhammad. But he also quoted Bob Dylan, Metallica and Eddie Vedder of Pearl Jam, whose songs he stores on the USB memory stick hanging from his key chain.

Masoud said that when he was a student he «lived a party lifestyle,» drank, smoked, experimented with drugs and had many girlfriends.

That changed in 1995, when six people he knew died: three in car crashes, the others from cancer, a fall and a drug overdose, respectively. That year, Masoud learned he had a tumor on his spleen that required emergency surgery.

«People were dying all around me,» he said. «I said, ‘Allah, get me out of this one and I’ll be a better person.’ «

On the first day of 1996, he said, he devoted himself to God and began memorizing the Koran. He started giving talks about Islam and eventually caught the eye of producers at Arab Radio and Television, a satellite network that aired his first shows in the fall of 2002.

Masoud viser at islam er noe annet enn Yusuf Qaradawi og gamle strenge menn. Fremskrittet kan synes beskjedent med vestlige øyne. Men bare det å erkjenne at homofile eksisterer er et stort skritt.

Det folk som Masoud gjør er å åpne døren for et modus vivendi mellom islam og modernitet. Når døren først er åpnet vil åpningen gradvis bli større.

In his TV show, Masoud preached that Islam forbids gay sex. But he argued that people who feel such urges cannot help feeling them. He said that those desires were a test from God, and that resisting them was a sign of strength and faith. He urged Muslims to show compassion rather than condemnation.

Younger Muslims Tune In to Upbeat Religious Message