Nytt

Alles øyne er på valget i Polen, men valget i Sveits kan være vel så viktig. Folkepartiet går frem seks plasser og ligger an til 28,8 prosent, en fremgang på ca. 3 prosent. Sosialistpartiet er den store taperen og går tilbake 4 prosent og mister ni plasser.

SVP har ført en aggressiv valgkamp, konsentrerert om at Sveits må gjøre noe med alle utlendingene som får båten Sveits til å synke. Det direkte språket fra SVP har brutt tabuer og fått mange negative adjektiver, også i utenlandske medier. Likevel har ikke sveitserne latt seg skremme. Det er et signal som vil bli lagt merke til over hele Europa, for lignende tendenser er merkbare i mange land.

The SVP, already the country’s largest party, was set to win 61 seats in the 200 seat National Council, gaining six after it stirred controversy with an aggressive campaign targeting immigration and foreign criminals.

«It’s the party’s best score since 1919,» said Yvan Perrin, an SVP parliamentarian.

The Socialists, the second largest force in the country, were set to lose nine seats, leaving them with 43, while the business-friendly Radical Party was also set for sharp losses, shedding six seats to 30.

The centre-right Christian Democrats, the junior partner in the four-party government, were forecast to gain three seats to reach 31, overtaking the Radicals, the estimate predicted.

In percentage terms, the SVP was expected to win 28.8 percent of the vote, compared to 26.7 at the previous federal election in 2003.

The Socialists slumped to 19.1 percent (2003: 23.3), the Radicals dropped to 15.9 percent (17.3) while the Christian Democrats were heading for 14.6 percent (14.4).


Swiss far-right makes election gains: estimate