Nytt

Tidligere øverstkommandere i Irak, Ricardo Sanchez, retter skarp kritikk mot Bush-administrasjonen for håndteringen av Irak: Han peker på dårlig planlegging, overoptimisme og en uvilje mot å mobilisere og involvere det amerikanske folk. Irak har vært overlatt til Pentagon.

Sanchez bruker usedvanlige sterke ord til å være en tidligere øverstkommanderende:

In one of his first major public speeches since leaving the Army in late 2006, retired Lt. Gen. Ricardo S. Sanchez blamed the administration for a «catastrophically flawed, unrealistically optimistic war plan» and denounced the current «surge» strategy as a «desperate» move that will not achieve long-term stability.

«After more than fours years of fighting, America continues its desperate struggle in Iraq without any concerted effort to devise a strategy that will achieve victory in that war-torn country or in the greater conflict against extremism,» Mr. Sanchez said, at a gathering here of military reporters and editors.

Men Sanchez sitter i glasshus. Han satt selv i posisjon til å gjøre noe. Sanchez kan dessuten mistenkes for å ville hevne seg på adminstrasjonen. Abu Ghraib skjedde på hans «vakt» og selv om han ble frikjent for skyld, kom likevel skandalen til å feste ved hans navn. Han fikk ikke den fjerde stjernen, og måtte gå av.

Sanchez kalte Irak et mareritt ved høylys dag som ikke tar slutt. Han mente Bush ikke har funnet noen løsning med the surge, bare en metode til å avverge nederlag.

«National leadership continues to believe that victory can be achieved by military power alone,» he said. «Continued manipulations and adjustments to our military strategy will not achieve victory. The best we can do with this flawed approach is stave off defeat.»


Former Top General in Iraq Faults Bush Administration