Sakset/Fra hofta

capt.008643d8b86f4c8ebf255f055fcc93f6.mecca_lost_heritage_ny319.jpg

Det lyder umiddelbart urimelig og ulogisk at Saudi-Arabia som har gitt seg selv tittelen «landet med de to hellige moskeer» systematisk raserer den islamske kulturarven. Ikke desto mindre er det tilfelle. Det skal helst ikke finnes noen spor av islams fortid. Hundrevis av historiske bygninger og gravplasser er rasert.

Den senere er også rent økonomiske motiver kommet inn. Investorer -dvs. kongefamilien og dens begunstigede – har oppdaget at pilgrimsferden representerer store fortjenestemuligheter. Derfor bygges det nå sju svære tårn bare et stenkast fra Kaba’en, den hellige svarte stenen. Tilsammen representerer tårnene, hver på 30 etasjer, en gulvflate som er dobbel så stor som Pentagon, verdens største bygning.

Alliansen wahhabister og kapitalister gir seg usmakelige utslag: en annonse for tårnene heter det: «Bli nabo til Profeten».

At historisk verneverdige bygninger må vike plassen for «utviklingen» er noe vi kjenner. Men det spesielle med Saudi-Arabia er at islams hjemland styres av en retning, wahhabismen, som er så besatt av puritanisme at den vil ødelegge fortiden, for at den ikke skal tilbes. For det er begrunnelsen: steder kan bli gjenstand for avgudsdyrkelse. Men dermed krenker man vanlige muslimers ønske om å kjenne historisk kontinuitet og ære fortiden. Og kanskje det er noe av den dypere begrunnelsen for destruksjonen: historisk bevissthet betyr korrektiv, betyr hukommelse, ulike tolkninger, og det er det wahhabismen ikke vil ha: den vil skape en tabula rasa – en blank tavle – hvor den kan skrive sin fremstilling av islam, og den og bare den, skal være enerådende. Det er presis det samme som bolsjevismen og nazismen forsøkte; å skape en tabula rasa. Ingenting skulle konkurrere med deres versjon.

Det er pussig at kongedømmet har lykkes med å fremstille seg som verdig, opphøyet og noble. Få ønsker å se bak fasaden.

Man må ta for seg konkrete eksempler for å forstå hvor ekstreme wahhabismen er,

The holy sites have also been targeted for decades by the clerics who give Saudi Arabia’s leadership religious legitimacy. In their puritanical Wahhabi view, worship at historic sites connected to mere mortals — such as Muhammad or his contemporaries — can easily become a form of idolatry. (Worship at the Kabaa, which is ordered in the Quran, is an exception.)

«Obviously, this is an exaggerated interpretation. But unfortunately, it is favored among officials,» said Anwar Eshky, a Saudi analyst and head of a Jiddah-based research center.

The house where Muhammad is believed to have been born in 570 now lies under a rundown building overshadowed by a giant royal palace and hotel towers. The then king, Abdul-Aziz, ordered a library built on top of the site 70 years ago as a compromise after Wahhabi clerics called for it to be torn down.

Other sites disappeared long ago, as Saudi authorities expanded the Grand Mosque around the Kaaba in the 1980s. The house of Khadija, Muhammad’s first wife, where Muslims believe he received some of the first revelations of the Quran, was lost under the construction, as was the Dar al-Arqam, the first Islamic school, where Muhammad taught.

At Hira’a Cave, where Muhammad is believed to have received the first verses of the Quran in the mountains on the edge of Mecca, a warning posted by Wahhabi religious police warns pilgrims not to pray or «touch stones» to receive blessings.

In Medina, 250 miles north of Mecca, Muhammad’s tomb is the only shrine to have survived the Wahhabis, and a monumental mosque has been built around it. But religious police bar visitors from praying in the tomb chamber or touching the silver cage around it.

«You shouldn’t do that,» a bearded policeman tells pilgrims trying to pray at the site.

Outside the Prophet’s Mosque, Wahhabis have destroyed the Baqi, a large cemetery where tombs of several of the Prophet’s wives, daughters, sons and as many as six grandsons and Shiite saints were once located. Grave markers at the site have been bulldozed away, and religious police open the site only once a day to let in male pilgrims. The visitors are prevented from praying.

«It is pretty sad that our imams do not even have tombstones to tell where they are buried,» said Indian pilgrim Zuhairi Mashouk Khan, who was weeping because he was barred from praying at the site. «They deserve a shrine as monumental as Taj Mahal.»

Fanatismen som fører til riving av huset hvor Profeten skal ha blitt født er like sterk overfor shiaene og andre rivaliserende retninger. Det er ingen tilfeldighet at 15 av 19 911-kaprere var saudiere. Det er ingen tilfeldighet at halvparten av de utenlandske jihadistene i Irak er fra kongedømmet. Ekstremismen er dets ektefødte barn. Men det som kommer lite frem er hvor drepende wahhabismen er overfor andre tolkninger av islam. Wahhabismen representerer en stor trussel mot en fredelig islam, og dermed også mot Vesten og verdensfreden. Oppfatningene av rent og urent er så sterke at de uvegerlig fører til konflikt med de annerledestenkende.

Mecca’s hallowed skyline transformed