Kommentar

Flere vesteuropeiske regjeringer hastebehandler nye sikkerhetsforskrifter, som flytter grensene for kameraovervåking og oppbevaring av elektroniske logger med sjumilsskritt.

Frankrike ble imponert over hvilken nytte britene hadde av kameraene på t-banen, og skal nå lage et lignende system for metroen og bussene. (Britene har bevilget 450 millioner pund til kjøp av nye kameraer!) Innenriksminister Sarkozy har også bestemt at internettlogger og mobillogger skal oppbevares i tre år. Politiet kan få tilgang til dem uten å måtte gå veien om en dommer. Når franskmennene handler legger de ikke fingrene imellom. De nye forskriftene skal vedtas av nasjonalforsamlingen innen tre måneder.

Ellers er DNA-prøver det neste. Italias regjering vedtok nylig at slike prøver kan tas uten samtykke. Soldater får samme rett som politi til å gjennomføre id-sjekk av personer og ransake dem.

Fearful Europe steps up security