Kommentar

Å sende flere soldater til Irak, vil være et svar på 7/7 som viser at USA means business, skriver John Vinocur i Herald Tribune.

Han tar ikke tanken ut av tomme lufta. En tidligere sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus sier det samme.

If President George W. Bush sought to demonstrate immediately that terrorism could not prevail – a certain line in any summit communiqué – his most convincing response to the London bombings might well be an announcement that the United States would dramatically increase its troop strength in Iraq, where terrorism, with vast margins of impunity, exercises its barbarity daily.
A former Bush White House security-policy officialsaid there would be no way to mobilize a stronger European involvement on any aspect of the terrorist threat «if we’re fuzzy and appear to be doing Iraq on the cheap.»
He said of the United States: «It had better hurry up in sending more troops to Iraq, explain the strategy not in terms of a ‘war on terror’ but as war on terrorists, and describe it as a generational effort which now demands sacrifices beyond an all-volunteer force of lower middle-class people sent off to fight.

Europeernee følger i den retning USA staker ut, når det kommer til stykket. De liker kanskje ikke en del av valgene USA har truffet, men stilt overfor en felles fiende, er det ikke mye tvil:

«Like it or not, Europe keys off the U.S. on strategic thinking. The tendency will be for some to think of the United States as a dangerous friend. But our common enemies are more dangerous.»

Hvis Bush er villig til å gjøre et slikt offer, som vil koste ham på hjemmebane, så kan han kreve noe av de andre G8-landene; penger og begrensninger i sivile rettigheter, skriver Vinocur.

Etter Madrid gjorde man enten ingenting, eller bøyde seg for terroristene. Denne gang eksploderte bombene midt i fleisen på G8-lederne. Det er terroristene som har «upped the ante», økt innsatsen. Vestlige ledere må svare. Hvis ikke vil de komme på defensiven og initiativet vil gli ut av hendene på dem. Vinocur har sans for strategisk tenkning. Det er påfallende at debatten her hjemme aldri toucher slike problemstillinger. De går bare på å beskytte seg, med tilføyelsen: det kan vi aldri gjøre 100 %. Slik snakker en defaitist, en som egentlig ikke tror han kan vinne. Forskjellen mellom USA og Europa er at amerikanerne tar for gitt at de kan vinne. I Europa snakker vi for mye om hva terroristene kan gjøre mot oss. Ikke om hva vi kan gjøre mot dem. Å øke styrken i Irak vil opplagt være et klart svar.

But the choice this time will not only write in red just how much resolve there is in places like France and Germany to deal with terrorism through deeper, riskier engagement. It will also make clear how much the United States and Britain are willing to intensify their fight in Iraq.

News Analysis:
A chance for Bush to up ante on war in Iraq