Kommentar

Saad Eddin Ibrahim er en mann å merke seg. Han er en av de liberale stemmene i den arabiske verden, som de senere år er blitt modigere. Fordi kommunikasjonsteknologien har nådd Midtøsten, fordi autokratenes tid er omme, og fordi USA ser demokrati ute og sikkerhet hjemme som to sider av samme sak.

Ibrahim leder Ibn Khaldun-senteret i Kairo, oppkalt etter den store arabiske etnografen på 1300-tallet. Senteret overvåker menneskerettigheter og valg i Egypt. For fem år siden havnet Ibrahim i vanskeligheter.

Five years ago this month, officers rounded up Ibrahim and 27 others from the center and the League of Egyptian Women Voters. Their 45-day detention led to a seven-month trial in a military-style tribunal that operates outside the rules of due process.
For more than two years, the government shuttled Ibrahim between court and jail, each time trying him on flimsy charges and imposing harsh sentences.

Så skjedde det noe. President Bush grep inn, personlig, på vegne av Ibrahim. På den eneste måten som viste at han mente alvor.

Then George W. Bush went to bat. Knowing that Egypt is the second-largest recipient of U.S. foreign aid, he canceled a $130 million increase. With word of that decision, the president included a letter of protest about Ibrahim’s latest conviction.
In Cairo, bureaucrats and intellectuals went berserk. But 100 liberal Arabs from around the world followed Bush’s lead and sent the Egyptian government their own letters to support Ibrahim. A few months later, Egypt announced another trial for him. Then, the government cleared Ibrahim once and for all.

Historien viser at det ikke bare er Condoleezza Rice som snakker. Også presidenten handler.

Men denne historien passer kanskje ikke inn i bildet av Bush som den unilaterale krigshisser? Derfor får vi ikke høre om den. Enda det er slike historier, om liberale arabiske stemmer som trenger støtte, som avgjør om Midtøsten skal utvikle levedyktige demokratier eller flere terrorister.

Jeg har historien fra Irshad Manji, den modige canadiske forfatteren av The Trouble With Islam Today: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith (også på norsk).

Hun er kommet fram til samme konklusjon som alle våkne politiske mennesker av idag: det er livsviktig at land som Egypt avholder frie valg, som lar folk få ytre seg politisk innenfor demokratiske rammer. Hvis den legale politiske veien stenges, vil folks frustrasjon få andre, og mer voldelige utløp.

Saad Eddin Ibrahim: «Societies that restrict the space for citizens to participate and express dissent will eventually spawn a twisted, angry and lethal response.»
Translation: Wake up, Westerners. Radical Islam gains bloodthirsty adherents when mosques take over for legislatures because fair political representation no longer exists.

Mubarak’s sandbox democracy