Kommentar

Jack Straw advarte Tony Blair i mars 2003 om at ingen så ut til å ha klart for seg hva som skulle skje etter at Saddam var styrtet, viser papirer Daily Telegraph har fått fatt i.

Mr Straw predicted in March 2002 that post-war Iraq would cause major problems, telling Mr Blair in a letter marked «Secret and personal» that no one had a clear idea of what would happen afterwards. «There seems to be a larger hole in this than anything.»

Hvis man ville trekke seg raskt ut ville det bety å overlate makten til en sterk leder, trolig av sunni-tilhørighet. Man kunne kanskje få avgitt løfter om at Irak ikke skulle utvikle WMD, men hadde ingen garantier mot kupp.

Å bygge et demokratisk Irak var et uhyre ambisiøst prosjekt, som ville kreve soldater på bakken i år fremover, advarte Straw.

Tony Blairs utenrikspolitiske rådgiver, Sir David Manning, kom tilbake fra Washington, urolig over alle hullene i amerikanernes planer.

Sir David Manning, Mr Blair’s foreign policy adviser, returned from talks in Washington in mid-March 2002 warning that Mr Bush «still has to find answers to the big questions», which included «what happens on the morning after?».

In a letter to the Prime Minister marked «Secret – strictly personal», he said: «I think there is a real risk that the administration underestimates the difficulties.

«They may agree that failure isn’t an option, but this does not mean they will necessarily avoid it.»

Avsløringene kommer svært ubeleilig for Bush. NYTimes har nettopp lekket fra en CIA-rapport som spår mulig borgerkrig mot slutten av neste år, i beste fall at man hangler videre som nå. Dokumentasjon om manglende planlegging gjør dette til en politisk kritikk. Kunne dagens situasjon vært unngått?

Telegraph | News | Secret papers show Blair was warned of Iraq chaos