Ideen om å bruke fly som terrorvåpen mot mål i USA fikk første en lunken mottakelse hos Osama bin Laden. Den ble lansert av Khalid Sheikh Mohammed, som nå sitter fengslet, under et møte i Afghanistan i 1996, går det frem av rapportene fra den amerikanske 11. september-kommisjonen. Mohammed hadde ideen, men var avhengig av bin Ladens penger og innflytelse. Av andre ideer som ble luftet, var å ta kontroll over en russisk atomrakettbase.

Tidlig i 1999 ga bin Laden klarsignal for en nedjustert versjon av Mohammeds planer, som opprinnelig gikk ut på å bruke ti fly, og å angripe blant annet atomkraftverk. Bin Laden valgte ut dem som skulle utføre angrepet 11/9 2001. De to første reiste til USA allerede i januar 2000. Det var uenighet om angrepsmålene. Bin Laden ville at Det hvite hus skulle rammes, Mohammed Atta mente Capitol var et enklere mål. Passasjerene som tok opp kampen med kaprerne, kan ha avverget et angrep på Det hvite hus.

9/11 Plot Reportedly Hatched in 1996