Kommentar

Det er oppsiktsvekkende hvis The Suns lekkasje fra Hutton-rapporten viser seg å stemme, og mye kan tyde på det. Hvorfor skulle man ellers politigranske hvor lekkasjen stammer fra?

Det er Andrew Gilligan som etter dette må finne seg i at hans navn forbindes med arrogant bravado, både over regjering, lyttere og sin arbeidsgiver. Hutton finner det rimelig å anta at Kelly aldri sa at 45-minutters trusselen med kjemiske våpen ble puttet inn i september-rapporten på regjeringens befaling.

Gilligan hadde to sett av notater fra intervjuet, og det er umulig å vite hvem som er de riktige, sier Hutton.

But I am satisfied Dr Kelly did not say the government probably knew or suspected the 45-minute claim was wrong before the claim was inserted in the dossier.

«The allegation reported by Mr Gilligan that the Government probably knew the claim was wrong or questionable was unfounded.»

Gilligan faller på sine egen forfengelighet og ambisjoner. Det er egentlig verre at BBC unnlot å sjekke reportasjen til Gilligan, selv etter at Downing Street slo alarm og krevde en unnskyldning. BBC-ledelsen stilte seg bak Gilligan uten å sjekke innholdet i hans notater!

I consider the editorial system which the BBC permitted was defective.»

He said: «The BBC failed, before Richard Sambrook [BBC head of news] wrote his letter on June 27 to Alastair Campbell [former No 10 communications chief], to make an examination of Mr Gilligan’s notes to see if they supported the allegations which he had made.

«The governors are also to be criticised for failing to make a more detailed investigation into whether the allegation by Andrew Gilligan was properly supported by his notes and failing to give proper and adequate consideration to whether the BBC should publicly acknowledge that this very grave allegation should not have been broadcast.»

Lord Hutton is also reportedly critical of Dr Kelly’s conduct.

«His meeting with Mr Gilligan was unauthorised and, in discussing intelligence matters with him, Dr Kelly was acting in breach of the Civil Service code of procedure,» Lord Hutton is said to have concluded.

Blair-regjeringen frikjennes for å ha kastet Kelly til ulvene. Det viktige i en politisk sammenheng er at det ikke finnes noen konspirasjon for å sverte BBC eller Kelly.

«There was no dishonourable or underhand or duplicitous strategy by the Government covertly to leak Dr Kelly’s name to the media.

«The decision by the Ministry of Defence to confirm Dr Kelly’s name was not part of a covert strategy to leak his name but was based on the view that it would not be sensible to try to conceal the name.»

Hvis Sun-sitatene stemmer.

What the Sun said