Kommentar

Amerikanske turister sviktet Frankrike i sommer. Det snakkes om et inntektsbortfall på 20 prosent på rivieraen, den dårligste sesongen i manns minne. Det mange oppfatter som boikott er gjenstand for gransking i mediene. Det er skjedd mye etter at Le Monde dagen etter 11/9 proklamerte på forsiden at «Vi er alle amerikanere».

»We were on their side when they were attacked,» notes an editorialist on the state-owned radio France Inter. »They must understand that we cannot be on their side when they are attacking others.»

The logical conclusion of such a premise is that we love the Americans only when they die, especially in large numbers, but dislike them when they fight back against those who, incidentally, happen to be our enemies as well,» skriver Amir Taheri

Han mener antiamerikanisme fungerer som prinsipp i den franske Irak-politikken, eller heller mangel på sådann.

Men mens Jacques Chirac famler etter la gloire i utenrikspolitikken, har han en innenriksminister som opptrer stadig mer kontant overfor islamske ekstremister. Nicholas Sarkozy har nylig truet med å deportere imamer som forfekter militante holdninger.

«Mosques where fundamentalism is preached will be shut down. Imams that express radical views will be expelled and speakers who do not guarantee respect for the republic’s rules will see their entrance visas refused.»

Sarkozy also said: «I do not negotiate with extremists. I have a dialogue with the Muslim community in France as it is, in all its diversity.» The minister also said he has no regrets if his words are making the Islamic community unhappy. Fra Frontpage magazine.