NTB

Statnett må i dialog med reindriften etter at NVE har avslått en søknad om å få ekspropriere grunn til en kraftlinje på Fosen.

Statnett har konsesjon til å bygge kraftledningen mellom Åfjord og Snilldal i Trøndelag, men har ikke tillatelse til å ekspropriere grunnen. Nå har NVE avslått søknaden om en slik tillatelse, skriver E24.

Seksjonssjef Ingrid Myrtveit i NVE sier bakgrunnen for avslaget er den samlede belastningen for reindrifta og knapphet på arealer.

– Normalt sett har ikke kraftledninger i seg selv store virkninger for reindrift. Men i dette tilfellet kan vi ikke utelukke at kraftledningen, sammen med eksisterende inngrep i området, kan få slike konsekvenser, sier Myrtveit.

Ifølge NVE betyr avslaget at Statnett bør gå i dialog med reinbeitedistriktet på Sør-Fosen for å finne løsninger som kan redusere virkningene for reindriften.

NVE opplyser at dersom Statnett inngår en avtale med reindriften, kan ledningen bygges i medhold av konsesjonen.

Statnett opplyser at de ikke har noen umiddelbar kommentar, men at de først må sette seg inn i NVEs vedtak.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.