NTB

Regjeringen ønsker å la pensjonerte sykepleiere få jobbe deltid uten at pensjonen deres blir redusert.

Forslaget går ut på å frita pensjonerte sykepleiere født før 1965 fra innmelding i sykepleierpensjonsordningen hvis de jobber i stillinger under 20 prosent.

– Norge har et stort behov for sykepleiere, understreker arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Fra 1. januar 2022 ble det bestemt at opptjening i private tjenestepensjonsordninger skal skje fra første krone og første dag. Også i kommunal sektor er minstegrensen for rett til medlemskap fjernet.

Regjeringen foreslo i fjor å oppheve minstegrensen på 20 prosent for medlemskap i Statens pensjonskasse for sykepleiere og apotekansatte.

– Alle skal kunne tjene opp pensjonsrettigheter uansett stillingsstørrelse. Samtidig er det et stort behov for den erfaringen og arbeidskraften pensjonerte sykepleiere utgjør, sier Brenna.

– Derfor har vi sammen med partene kommet fram til en løsning som gjør det mulig for sykepleiere født før 1964 å jobbe ved siden av pensjonen uten at de avkortes. Det skal lønne seg å jobbe, sier hun.

Historisk har sykepleiere og apotekere kunnet kombinere lav stillingsandel med full pensjon, noe som skiller dem fra andre grupper i offentlig sektor.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.