NTB

Drapssaken til Per og Veronica Orderud fra 1999 blir ikke gjenåpnet. Gjenopptakelseskommisjonen sier det er den mest omfattende saken de har hatt på sitt bord.

– Slik jeg forstår det så er dette den mest omfattende saken som kommisjonen noen gang har behandlet, sier kommisjonsleder Anne Kamilla Silseth.

– Både med tanke på anførsler og det som er blitt gjort gjeldende fra partene, og i forhold til det utredningsarbeidet som er gjort fra kommisjonens side. Det er gjort et meget omfattende utredningsarbeid, både i med tanke på avhør, gjennomgang av dokumentasjon, innhenting av opplysninger, vurdering av nye tips og så videre, sier hun.

Mandag ble det klart at kommisjonen ikke har funnet at noen av kriteriene for gjenåpning er innfridd i Orderud-saken. Det har tatt over seks år siden kommisjonen mottok gjenopptakelsesbegjæringen til Per og Veronica Orderud til avgjørelsen nå er fattet.

Silseth beklaget den store tidsbruken, men framholdt at mye av den skyldes en lang rekke begjæringer fra de domfelte selv om ulike utredningsskritt.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.