NTB

Det siste året har behovet for langsiktig vedlikehold av jernbanen i Norge økt med 11 milliarder kroner, ifølge en ny Bane Nor-rapport.

– Årets rapport viser tydelig at det må satses på oppgradering av flere anlegg hvis jernbanen skal imøtekomme samfunnets forventninger og krav til punktlighet og pålitelighet, sier konserndirektør Sverre Kjenne for Digitalisering og teknologi i Bane Nor.

Mandag publiserte Bane Nor den ferske rapporten InfraStatus 2023, en årlig rapport som tar en fot i bakken på infrastrukturen for jernbanen i Norge.

I slutten av mai kom Riksrevisjonen med krass kritikk mot Bane Nor og Samferdselsdepartementet for mangel på punktlighet. Bane Nor-sjef Thor Gjermund Eriksen erkjente at norske tog ikke er punktlige nok og viste til økt trafikk og for lite ressurser til vedlikehold.

Økende prislapp

Til tross for at over en femdel av anleggene trenger fornyelse, klassifiseres likevel den generelle tilstanden på jernbanen som «god».

Men prislappen på vedlikeholdsbehovene har altså økt fra fjoråret. I forrige rapport ble det anslått at det ville koste 112 milliarder kroner med vedlikehold. I årets rapport har denne prislappen steget med 11 milliarder til 123 milliarder kroner.

Og rapporten trekker særlig fram to store behov som er viktige i årene fremover:

* Deler av kontaktledningsanleggene landet over må rustes opp, anlegg som gir togene strøm for å kunne kjøre.

* Utbedring av dreneringen langs jernbanen slik at man kan hindre flom og ras. Minst 5000 stikkrenner må fornyes for å kunne la vanne renne fritt under jernbaneskinnene slik at det ikke oppstår oversvømmelser og ødeleggelser.

– Ikke dimensjonert for klimaendringene

Rapporten trekker også fram hvordan ekstremværet Hans skapte store ødeleggelser på diverse infrastruktur flere steder i Sør-Norge.

Jernbanebrua Randklev bru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen i kjølvannet av uværet og flommen i Lågen. Dovrebanen var stengt på strekningen helt fram til forrige måned, hvor bruforbindelsen ble gjenåpnet.

– Bane Nor har nylig kartlagt flomkapasiteten langs jernbanen, og det viser seg at flere anlegg ikke er dimensjonert for å håndtere klimaendringene vi opplever, skriver Bane Nor.

Bane Nor-sjefen sier det er snakk om mye gammel infrastruktur og en del nedslitte anlegg.

– Det gjør arbeidet vårt komplisert, tidkrevende og dyrt. Det finnes ingen enkle løsninger som gir raske resultater. Vi jobber for å styrke jernbanen på sikt, i samarbeid med togselskapene og våre øvrige kolleger i sektoren, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.