Høyesterett har enstemmig avgjort at en pedofil, homofil manns forbud mot å bruke Snapchat i to år ikke er et urettmessig inngrep i rettighetene hans.

Mannen tidlig i 30-årene er dømt to ganger for seksuelt krenkende adferd og seksuell omgang med mindreårige gutter. Begge ganger ble Snapchat brukt som verktøy for de straffbare handlingene.

Straffen i den nyeste saken, etter anke til Eidsivating lagmannsrett, ble fengsel i ett år og én måned.

Anken hans til Høyesterett gjaldt hvorvidt det var berettiget å fradømme ham retten til å ha en brukerkonto på Snapchat i to år. Den domfelte mannen mente forbudet krenker ytringsfriheten hans og respekten for familieliv og privatliv som beskrevet i Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Ett av argumentene hans er at Snapchat er hovedplattformen for hans kontakt med omverdenen, og at mange av vennene hans ikke vil bruke alternative tjenester som Facebook og Instagram.

Mannen kom i kontakt med de unge guttene på ulike måter, før Snapchat ble brukt til å utveksle seksualiserte bilder og video. Han brukte også tjenesten til å avtale fysiske møter som omfattet sex, og til å kommunisere om et sexleketøy han hadde kjøpt til en av guttene som betaling for nakenbilder.

Ifølge straffeloven kan, når allmenne hensyn tilsier det, den som har begått en straffbar handling «som viser at vedkommende er uskikket til, eller kan misbruke en aktivitet», fratas retten til å utøve denne aktiviteten.

Ordet «aktivitet» kom inn i loven i 2005. Som eksempel viste justisdepartementet på den tiden til at en lovbryter som har gjort seg skyldig i lovbrudd mot mindreårige via chattesider på internett kunne forbys å oppsøke tilsvarende chattesider i fremtiden.

– At en cirka 20 år gammel uttalelse om «chattesider» også er relevant for dagens mer avanserte sosiale medier, må være åpenbart, sa dommer Henrik Bull.

At Snapchat-nekten griper inn i mannens rettigheter, er ifølge retten på det rene. Det som det må tas stilling til er om inngrepene er rettmessige og forholdsmessige.

Dommer Henrik Bull resonnerer seg frem til at selv om forbudet på to år i praksis ikke vil ha mye å si, fordi den domfelte mannen skal sone 13 måneder i fengsel, tilsier allmenne hensyn at rettighetstapet bør idømmes. At mannen nå så langt det er avdekket ikke lenger bruker Snapchat på den måten han er dømt for, spiller etter Bulls skjønn ingen stor rolle.

– Snapchat er et mye brukt sosialt medium, men det finnes likevel alternativer [tiltalte] kan bruke, selv om en del av hans venner er skeptiske til å bytte plattform, mente Bull.

De fire andre dommerne sa seg enige med Bull i at anken måtte forkastes i sin helhet.

Tap av rettigheter som denne anken handlet om skal regnes som straff, men retten så ikke på den samlede straffen som urimelig streng.

 

Kjøp bøker fra Document!

 

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.