NTB

Legemeldt fravær grunnet psykiske lidelser økte i første kvartal, opplyser Nav. For unge voksne i alderen 25–29 år skyldes 30 prosent av fraværet psykiske lidelser.

Sykefravær grunnet psykiske lidelser utgjorde over 2,3 millioner tapte dagsverk i årets første kvartal, noe som tilsvarer en firedel av sykefraværsdagene, skriver Nav i en pressemelding.

– Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Det var innenfor kategorien «psykiske symptomer/plager» som økte mest i perioden. Denne kategorien brukes blant annet om utbrenthet og utgjorde 23 prosent av gruppen psykiske lidelser. Diagnosene depresjonsfølelse og situasjonsbetinget psykisk ubalanse økte også betydelig, opplyser Nav.

– For de fleste er det helsefremmende å være i jobb. Derfor oppfordrer vi både arbeidsgivere og arbeidstakere til å se på mulighetene for å være noe i arbeid selv om man har en psykisk lidelse. Det er også viktig at arbeidsgivere har tett oppfølging med ansatte som er sykemeldte, sier Holte.

Det sesongjusterte sykefraværet, både egenmeldte og legemeldte, var på 6,5 prosent i løpet av kvartalet, en reduksjon fra 7,2 prosent i kvartalet før. Nedgangen skyldes at egenmeldt fravær går ned fra 1,6 prosent i forrige kvartal til 0,9 prosent i dette kvartalet.

– Det er positivt at det egenmeldte sykefraværet går ned. Vi tror dette skyldes mindre kortvarig sykefravær med luftveissykdommer. Vi er likevel bekymret for at økningen i langvarige sykefravær med psykiske lidelser kan øke sykefraværet på sikt, sier Holte.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.