NTB

EU-parlamentet gir tommel opp for bedre arbeidsforhold for folk som jobber på digitale plattformer.

Med klart flertall ble det såkalte plattformdirektivet vedtatt onsdag.

Ifølge direktivet skal arbeiderne på nettplattformer som Uber, Foodora og lignende i utgangspunktet regnes som lønnsmottakere.

I alt dreier det seg om mer enn 28 millioner arbeidere på mer enn 500 digitale plattformer, ifølge EU-kommisjonen.

Etter kommisjonens beregninger kan minst 5,5 millioner av dem feilaktig ha blitt regnet som selvstendig næringsdrivende, noe som innebærer tap av arbeids- og sosiale rettigheter.

Direktivet har vært gjenstand for harde dragkamper. Et omstridt tema har vært om arbeiderne skulle anses som ansatte eller selvstendige oppdragstakere.

I direktivet som er vedtatt, er det opp til hvert enkelt EU-land å fastsette egne kriterier. Men dersom plattformene kontrollerer faktorer som lønn og arbeidstid, skal arbeiderne regnes som ansatte, ifølge de nye reglene.

Som ansatte vil plattformarbeidere ha flere rettigheter, blant annet til sykepenger og trygd.

Det blir heller ikke lenger tillatt å la algoritmer i appene avgjøre om en ansatt skal miste jobben på grunn av for eksempel dårlige ratinger. Heretter skal slike beslutninger tas av mennesker, ifølge det nye direktivet.

Direktivet må nå formelt godkjennes av medlemslandene før det trer i kraft.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.