NTB

Fra 2020 til 2023 fikk Norge langt flere av de eldste innbyggerne. Likevel har over 100 kommuner redusert antall sykehjemsplasser.

Til sammen ble det 20.078 flere innbyggere på 80 pluss fra 2020 til 2023, samtidig ble det 514 flere disponible sykehjemsplasser, viser de foreløpige Kostra-tallene.

De nye sykehjemsplassene er ikke likt fordelt mellom kommunene. 145 kommuner økte antallet sykehjemsplasser, 74 beholdt samme antall, mens 137 kommuner fikk færre disponible plasser på sykehjem.

Kommunal Rapport
skriver at forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn, for eksempel omsorgsboliger, er ikke tallet på sykehjemsplasser avgjørende for kvaliteten på eldreomsorg.

Giske kommune hadde lavest sykehjemsdekning, der 392 innbyggere på 80 pluss måtte dele åtte disponible sykehjemsplasser.

Den beste sykehjemsdekningen finner vi i Norges minste kommune, Utsira, som har innbyggere på over 80 år og sju sykehjemsplasser.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.