Den tidligere venstreliberale Naomi Wolf er i Nederland for å presentere sin nye bok «Facing the Beast – Courage, Faith, and Resistance in a New Dark Age» i nederlandsk oversettelse. Du skjønner at demokratiet og ytringsfriheten i vår tid henger i en tråd som heter internett, og selv da bare i den lille brøkdelen som fortsatt er usensurert. Tenk om vi bare hadde YouTube og ikke de 10–15 andre mer eller mindre frie videokanalene som finnes i dag. Ingen upartisk informasjon fra fagfolk ville ha blitt utgitt om «pandemien» siden slutten av 2019, bortsett fra kanskje på trykk. Selvfølgelig har sensuren også hatt denne tanken, og det er derfor den fortsatt er i fare. Her er tre korte klipp, men les hele saken:

We settled into a lovely hotel in the charming village of Zeist, set in ancient forests about an hour from Amsterdam; and my media tour began. My book Facing the Beast, which is based on my Substack essays here about life in the Dark Era of the present, and which reveals what the WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research volunteers uncovered in their 100 reports based on 450,000 documents — that is, the greatest crime against humanity ever committed — was published in a European country for the first time, and it was also the first time I had been in Europe — indeed, outside the United States — since the ‘pandemic.’ […]

Vi fant oss til rette på et nydelig hotell i den sjarmerende landsbyen Zeist, som ligger i gamle skoger omtrent en time fra Amsterdam, og medieturneen min begynte. Min bok «Facing the Beast», som er basert på mine Substack-essays om livet i dagens mørke middelalder og avslører hva de frivillige i WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research har avdekket i sine 100 rapporter basert på 450.000 dokumenter – det vil si den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne – ble utgitt i et europeisk land for første gang, og det var også første gang jeg hadde vært i Europa – vel å merke utenfor USA – siden «pandemien». […]

They really did try to kill us, to sterilize us, and here is why….

I realized that America — or many Americans — and Europe, or many Europeans — are at different points in Elizabeth Kubler-Ross’ famous five stages of grief. The Dutch with whom I shared the information in the Pfizer documents, were struggling with “denial” and moving into “depression”; while I and many others who had heard the reports on WarRoom and elsewhere, had already crossed that Rubicon, and lived sadly in the final stage of “acceptance.” I spent that interview, and later events too, explaining: They really did try to kill us, to sterilize us, and here is why….[..]

When I signed books afterward, I heard even more about what the Dutch are facing. A farmer, looking shell-shocked, explained that the geoengineering is now so bad and his fields are now so wet, that no seeds would grow. The farmers in his area had to artificially dry out their fields. Another reader explained to me that the Dutch see what is happening around them, in terms of the loss of their liberties, but they are afraid. “What are they afraid of?” I asked persistently, as I did not quite understand the situation. There had been pressure to get vaccinated, I had been told, for instance, but there had not been, outside of certain professions, mandates. Finally, some attendees there explained to me that many people were afraid of losing their benefits. […]

Det gikk opp for meg at USA – eller mange amerikanere – og Europa – eller mange europeere – befinner seg på ulike stadier av Elizabeth Kubler-Ross’ berømte fem sorgstadier. Nederlenderne, som jeg delte informasjonen i Pfizer-dokumentene med, slet med «fornektelse» og var på vei inn i «depresjon», mens jeg og mange andre som hadde hørt rapportene på WarRoom og andre steder, allerede hadde krysset Rubicon og levde sørgmodig i det siste stadiet av «aksept». Jeg brukte det intervjuet, og også senere hendelser, til å forklare: De forsøkte virkelig å drepe oss, å sterilisere oss, og her er årsaken …

Da jeg signerte bøker etterpå, fikk jeg høre enda mer om hva nederlenderne står overfor. En bonde som så sjokkert ut, forklarte at geo-engineering nå er så ille at åkrene hans er så våte at ingen frø vil spire. Bøndene i området hans måtte tørke ut åkrene sine kunstig. En annen leser forklarte meg at nederlenderne ser hva som skjer rundt dem i form av tap av frihet, men at de er redde. «Hva er de redd for?» spurte jeg gjentatte ganger, siden jeg ikke helt forsto situasjonen. Det hadde for eksempel vært et press om å vaksinere seg, var jeg blitt fortalt, men det hadde ikke vært noe påbud, bortsett fra i visse yrker. Til slutt forklarte noen av deltakerne meg at mange var redd for å miste trygdeytelsene sine. […]

Naomi Wolf og partilederen for Forum for Demokrati Thierry Baudet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.