NTB

Krigen på Gazastripen kan føre til økt radikalisering blant muslimer og øke faren for terrorhandlinger i Europa og Norge, advarer norske sikkerhetsmyndigheter.

– Krigen mellom Israel og Hamas har stort radikaliseringspotensial og bidrar til å øke terrortrusselen i Europa. Både IS og al-Qaida har oppfordret til angrep på israelske mål, og IS har forsøkt å gjennomføre flere angrep i Europa. Triggerhendelser kan øke terrortrusselen også mot Norge, skriver sjef Nils Andreas Stensønes for Etterretningstjenesten i forordet til trusselvurderingen Fokus 2024.

Sammen med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) la E-tjenesten mandag fram sine åpne vurderinger av hva som de anser for de største truslene mot Norge og norsk sikkerhet i år.

Fortsatt er det etterretning, sabotasje og påvirkning fra Russland og delvis Kina som utgjør den største risikoen for norsk sikkerhet. Men når oppmerksomheten rettes mot faren for terrorhandlinger i Norge, peker både PST og E-tjenesten på at det voldsomme engasjementet rundt krigen på Gazastripen kan gi grobunn for økt ekstremisme og terror.

«Det siste året har terrortrusselen fra militante islamister mot Europa økt … Krigen mellom Israel og Hamas forsterker denne utviklingen. Triggerhendelser kan føre til en økning i terrortrusselen også mot Norge», heter det i risikorapporten til E-tjenesten.

Moderat trusselnivå

PST understreker at terrortrusselnivået i Norge fortsatt er «moderat», som er midt på trusselskalaen, og regner det kun som «mulig» at ekstreme islamister og høyreekstremister vil prøve å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2024.

Trusselen fra ekstreme islamister er litt skjerpet og fremstår som noe mer alvorlig enn trusselen fra høyreekstremister.

– Det økte globale fokuset på koranskjending og konflikten mellom Israel og Hamas kan påvirke trusselen fra ekstreme islamister negativt. Trusselen kan således endres raskt. Det samme gjelder dersom Norge blir fremhevet som terrormål i terrororganisasjoners propaganda, heter det i Nasjonal trusselvurdering fra PST.

Tjenesten toner noe ned faren for terror begått av høyreekstreme, men understreker at bildet er uoversiktlig og uforutsigbart.

Terrortrusselen fra venstreekstreme miljøer regnes som nesten ikke-eksisterende.

Potensielt legitimt mål

Ideologiske føringer og propaganda tilsier at sivile folkemengder, institusjoner og personer som oppfattes å fornærme religionen islam, samt uniformert politi- og forsvarspersonell, oftest vil utpekes som mål for angrep i Vesten. Trusselen mot israelske og jødiske mål vil også være skjerpet som følge av krigen mellom Israel og Hamas.

– Mange mener også at Israel får moralsk og militær støtte fra en allianse av vestlige land. På tross av norske myndigheters uttalte støtte til våpenhvile på Gaza, vil de fleste ekstremister definere Norge som en del av den vestlige militære krigføringen og dermed som et potensielt legitimt mål. Det er imidlertid lite som tyder på at Norge er et prioritert mål, skriver PST.

De israelske angrepene på Gazastripen begynte etter at Hamas-folk tok seg inn i Israel 7. oktober. I handlingene, som blir beskrevet som et terrorangrep, ble rundt 1140 mennesker ble drept, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

Rundt fire måneder senere pågår angrepene fortsatt på Gazastripen. Over 28.000 palestinere er drept. Rundt 70 prosent av ofrene er kvinner og barn.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.